Prosjektet SAFEWAY er i gang

NGI er partner i EU H2020 forskningsprosjektet SAFEWAY: "GIS-based infrastructure management system for optimized response to extreme events on terrestrial transport networks".

SAFEWAY skal utvikle et helhetlig verktøysett for å forutse og redusere virkningen av ekstreme hendelser, både klimarelaterte og menneskeskapte. 

Overordnet mål er å øke ytelsen i transportnettverk og å redusere vedlikeholdskostnader. NGIs deltakelse i SAFEWAY er et spin-off av Klima 2050. NGI leder arbeidspakken "Risikofaktorer og risikoanalyse". Arbeidet omfatter bl. a. identifisering av "hot spots" for klimarelaterte naturfarer, bruk av lokale data og tilnærmede sanntidsdata i risikovurderinger og utvikling av konsekvensmodeller for klimarelaterte naturfarer som rammer vei og jernbane. SAFEWAY startet 1. September i år og hadde Kick-off møte i Vigo i Spania 13. og 14. september. SAFEWAYs hjemmeside: https://www.safeway-project.eu/en

Risk to infrastructure from landslides (source NGI).jpg