Nyhetsbrev Ovase.no Nr. 1 - 2019

Målsetningen med Ovase.no er å utvikle dette nettstedet til en nasjonal kunnskapsportal for overvann og dekke ulike aktørers informasjonsbehov, inkludert kommuner, planleggere, entreprenører, leverandører, vanlige innbyggere, eiendomsutviklere, driftsansvarlige, forskning og utdanning, forsikring og nasjonale myndigheter. Ovase.no startet som et studentinitiativ ved NTNU, men arbeidet ledes nå av Klima 2050.

Siden sist

Arbeidet i 2018 og så langt i 2019 har fokusert på å ferdigstille en omfattende restrukturering og endring i funksjonalitetene på Ovase.no. Den viktigste endringen er overføring til en framtidsrettet digital plattform som vil lette det videre utviklingsarbeidet. I tillegg er en rekke endringer gjort i forhold til funksjonalitet med fokus på å gjøre registreringen av prosjekter så enkel som mulig. Dette er endringer som langt på veg tar til følge de tilbakemeldingene vi fikk fra dere som har testet ut Ovase.no gjennom ulike temasamlinger i regi av Klima 2050. Selve designet på web-siden har også fått et løft og vi har fått implementert en god kart-løsning som gjør det enkelt å finne prosjekter/løsninger i nærheten av der du er.

 

Selve fagwiki'en er foreløpig ikke endret. Vi vil jobbe med layout og innhold på denne siden til høsten.

Start registreringen i dag …

Det er altså klart til å begynne å registrere både prosjekter og aktører. Kanskje en god sommeraktivitet når hverdagsmaset tar ferie?

 

Spørsmål og kommentarer kan sendes til Tone Muthanna (tone.muthanna@ntnu.no) eller Edvard Sivertsen (edvard.sivertsen@sintef.no).

Vennlig hilsen Ovase.no-teamet