PhD samling på Røros 17. og 18. januar

Klima 2050 har en rekke dyktige PhD-studenter i arbeid, som alle forsker på ulike felt med formål å øke kunnskapsgrunnlaget slik at vi får redusert samfunnsrisiko knyttet til klimaendringer og økt grad av nedbør. To ganger i året arrangerer vi en sosial og faglig samling for studentene og deres veiledere. Denne gangen gikk turen til Røros.

Aktiviteten er et ledd i forskertreningen initiert av senteret. Forskertreningen fokuserer på tre hovedområder;

  1. publikasjonsaktivitet
  2. Ph.D.-samlinger, og
  3. en ambisjon om å inkludere private og offentlige partnere i senteret i forskningsaktiviteten gjennom arbeidet til Ph.D-studentene.

Røros kunne by på vinterforhold, samling rundt hundekjøring og historiefortelling i løpet av en morgentur med spark. Se selv….