Nytt spin-off prosjekt på Overvann

Forskningsrådet innvilger finansiering av et nytt prosjekt "Permeable dekker med betongstein - en løsning på urbane overvannsutfordringer". Prosjektet eies av Vikaune Fabrikker på Stjørdal, som har med seg de øvrige fabrikkene i ASAK-systemet: Nordland Betong, ASAK Fetsund, ASAK Ringerike og Kristiansands Cementstøperi. Fra Klima 2050 deltar Storm Aqua, SINTEF og NTNU i prosjektgruppen.

Prosjektet skal bygge et stor-skala testfelt på Malvik i Trøndelag. Dette skal brukes til å fremskaffe kunnskap om hvordan permeable dekker med betongstein skal bygges og driftes for å infiltrere og fordøye overvann i urbane områder. Det planlegges et tett samarbeid mellom det nye prosjektet og Klima 2050, med felles temasamlinger og utveksling av erfaringer og data.

Les mer i Stjørdalens Blads omtale av prosjektet.

Foto: ASAK Miljøstein

Foto: ASAK Miljøstein