Leca med sikringsløsninger mot skred

Klima 2050 besøkte Lecas anlegg på Rælingen onsdag 10 oktober for å diskutere mulig samarbeid om sikringsløsninger mot skred. Møtet var en 'brainstorming' diskusjon rundt muligheter for bruk av Lecas produkter i slike løsninger. Den største fordelen med Leca sine produkter er at de er lette, har gode dreneringsegenskaper og at de er enkle og raske å få på plass. I løpet av besøket fikk gruppa en omvisning i produksjonen til Leca. Leca vil også presentere sine produkter og ideer på Klima 2050 Temasamlingen hos NGI 6. november.

Fra Klima 2050 deltok fra venstre Jose Cepeda, Øyvind Høydal og Anders Solheim fra NGI, og vår nye PhD kandidat på geoteknikk, Hervé Vicari fra NTNU. Fra Leca deltok Oddvar Hyrve, Jon Hauge og Jaran Wood.

Fra Klima 2050 deltok fra venstre Jose Cepeda, Øyvind Høydal og Anders Solheim fra NGI, og vår nye PhD kandidat på geoteknikk, Hervé Vicari fra NTNU. Fra Leca deltok Oddvar Hyrve, Jon Hauge og Jaran Wood.