feltarbeid for masteroppgave om skred

I forbindelse med masteroppgaven til Anne Fagerhaug, Universitetet i Oslo, er det i september og oktober i år gjennomført feltarbeid både i Stranda kommune og i et område langs utbyggingen av ny E6 i Helgeland Sør, som Skanska bygger for Statens Vegvesen.


Oppgavens formål er å kunne forbedre parametervalgene som brukes i skredmodellering, ved en detaljert kartlegging av to skred fra 2013 like syd for Stranda sentrum. Dernest skal modelleringen benyttes til å vurdere mulig flomskred i ett av aktsomhetsområdene for jord-, flom-, og sørpeskred langs Helgeland Sør utbyggingen. I tillegg er det mange andre problemstillinger som kan og skal sees på i oppgaven, som effekten av skogen i skredbanene i Stranda, og utløsningsmekanismer for disse skredene.


Bruk av drone for å generere terrengmodell langs Angermobekken, Helgeland Sør

Bruk av drone for å generere terrengmodell langs Angermobekken, Helgeland SørØvre del av skredbane i Stranda

Øvre del av skredbane i Stranda

 

Feltteamet i Helgeland Sør, Fra venstre, Marte, Anne, Jose

Feltteamet i Helgeland Sør, Fra venstre, Marte, Anne, Jose