UROP hos Klima 2050

UROP står for “Undergraduate Research Opportunity Program” og har sin opprinnelse ved Massachusetts Institute of Technology (MIT). NTNU har nå etablert sitt eget UROP for bygg. Formålet med programmene er å introdusere studenter for forskning tidlig i studiet pluss at studentene lærer ved selv å gjøre. I UROP tas derfor bare opp studenter fra de første årene av studiet, derav uttrykket «undergraduate». 

Klima 2050 har vært først ute med å engasjere forskningsassistenter fra UROP. Oda Mohus har hjulpet PhD kandidat Lars Gullbrekken med å behandle måledata fra takforsøkene på ZEB Test Cell Laboratory. Analysene vil bli publisert i en oppfølger til Ventilated wooden roofs: Influence of local weather conditions – measurements. Norsk kortversjon av funne er presentert av Lars i Effektiv vinddrevet lufting av tak. Les mer om UROP her.

ZEB Test Cell Laboratory ligger på Gløshaugen i Trondheim og er et sentralt forskningsobjekt for flere prosjekter ved NTNU og SINTEF, også for utvikling av nye takløsninger.

ZEB Test Cell Laboratory ligger på Gløshaugen i Trondheim og er et sentralt forskningsobjekt for flere prosjekter ved NTNU og SINTEF, også for utvikling av nye takløsninger.