Klima 2050 Notes

Skagseth, V.A & Bunkholt, N.S: Kompakte tak med utvendig nedløp. Klima 2050 Note 85. Trondheim 2019

Kvande, T (Ed.): Temasamling | Klima 2050 Pilot Project Tour Trondheim. Klima 2050 Note 84. Trondheim 2019

Kvernevik, E & Time, B (Ed.): Temasamling | Seminar om naturskadeordninger i Norge. Klima 2050 Note 83. Trondheim 2019

Kvande, T, Gullbrekken L & Bunkholt, N.S: Pilotprosjekt | Smart dampsperre Longyearbyen boliger, Statsbygg. Trefuktmåling Bygg A og F: Foreløpige resultater. Klima 2050 Note 82. Trondheim 2019

Gullbrekken, L, Bunkholt, N.S & Kvande T: Pilotprosjekt | Smart dampsperre Sveabakken, Norgeshus Trefuktmåling: Instrumentering og foreløpige resultater. Klima 2050 Note 81. Trondheim, 2019

Azrague, K: Pilot project | Sola Airport. Klima 2050 Note 80. Trondheim 2019

Azrague, K: Pilot project | FV 505. Klima 2050 Note 79. Trondheim 2019

Venås, C: Pilotprosjekt | Nettverk klimatilpasning Trøndelag. Evaluering av to samlinger. Klima 2050 Note 78. Oslo 2019

Bergly, G: SFI Klima 2050 | Styrets arbeid 2018. Klima 2050 Note 77, Trondheim 2019

Time, B: Temasamling | Klima 2050 Rammeverk for klimatilpassa bygning. Klima 2050 Note 76, Trondheim 2019

Eidsvig, U, Ekeheien, C, Kalsnes, B, Hauge, Å & Flyen, C: Temasamling | Risikovurdering som verktøy for klimatilpasning. Klima 2050 Note 75, Oslo 2019

Kvande, T & Muthanna, T: Temasamling | Overvannshåndtering. Klima 2050 Note 74, Trondheim 2019

Andenæs, E: Temasamling | Blågrønt tak på R5 Regjeringskvartalet. Klima 2050 Note 73, Trondheim 2019.

Time, B (Ed.): SFI Klima 2050 | KPIer - Key Performance Indicators 2019. Klima 2050 Note 72, Trondheim 2019

Time, B (Ed.): SFI Klima 2050 | Forventninger og tiltak til Klima 2050 i 2019. Klima 2050 Note 71. Trondheim, 2019

Venås, C, Kokkonen, A & Hauge, Å.L: Organisering av klimatilpasningsarbeid. Klima 2050 Note 70. Oslo, 2019

Muthanna, T.M & Sivertsen, E: Temasamling | Tools for stormwater modelling. Klima 2050 Note 69. Trondheim 2019

Solheim, A & Heyerdahl, H: Temasamling | Innovative sikringstiltak mot vannutløste skred. Klima 2050 Note 68. Oslo, 2019

Time, B (Ed.): SFI Klima 2050 | Research working plan 2019-2020. Klima 2050 Note 67, Trondheim, 2018

Glade, T, Mjörnell, K, Eakin, H, Matos, R & Lohne, J (Ed.) International Scientific Committee | Advices for Klima 2050 as a Centre. Klima 2050 Note 66. Trondheim, 2018.

Kvande, T & Time, B: SFI Klima 2050 | Kommunikasjonplan, versjon 3. Klima 2050 Note 65. Trondheim 2018

Auth, J (Ed.): Klima 2050 dagen 2018. Klima 2050 Note 64. Trondheim, 2018

Hauge, Å.L & Kvålshaugen, R: Temasamling | Beslutningsprosesser om overvann i urbane strøk. Klima 2050 Note 63. Trondheim, 2018

Hygen, H.O & Tajet, H.T.T: Temasamling | Ekstremnedbør. Klima 2050 Note 62. Trondheim, 2018

Tajet, H.T.T, Hygen, H.O & Kvande, T: Freezing Indexes.| Diagrams for historic and future period. Klima 2050 Note 61. Trondheim, 2018

Hamouz, V: Høvringen - data Collection. Extreme tests. Klima 2050 Note 60. Trondheim. 2018

Rønning, M.B: Lastvirkning fra blågrønne og blågrå tak. Forstudie. Klima 2050 Note 59. Trondheim 2018

Kvande, T, Gullbrekken & L, Geving, S: Pilotprosjekt | Smart dampsperre Longyearbyen boliger, Statsbygg. Premisser og trefuktmåling. Klima 2050 Note 58. Trondheim 2018

Time, B (Ed.): SFI Klima 2050| KPIer - Key Performance Indicators. Klima 2050 Note 57. Trondheim, 2018

Gullbrekken, L & Kvande T: Pilotprosjekt | Smart dampsperre Sveabakken, Norgeshus. Premisser og trefuktmåling. Klima 2050 Note 56. Trondheim, 2018

Sivertsen, E, Muthanna, T.M & Hauge, Å.L: Temasamling | Uttesting av Ovase. Klima 2050 Note 55. Trondheim, 2018

Ahmadi, M & Sivertsen, E: Status flood risk framework. Klima 2050 Note 54. Oslo, 2018

Time, B (Ed.): SFI Klima 2050 | Forventninger og tiltak til Klima 2050 i 2018. Klima 2050 Note 53. Trondheim, 2018

Hauge, Å.L & Schjølberg, E: Temasamling | Samfunnsansvar. Klima 2050 Note 52. Oslo, 2018

Sivertsen, E, Strømø, E-B & Ugarelli, R: Temasamling | NBS. Klima 2050 Note 51. Trondheim, 2018

Time, B (Ed.): SFI Klima 2050 | Research Working Plan 2017-2018 Revised 23rd February. Klima 2050 Note 50. Trondheim, 2018

Kliewer, D.P, Sivertsen, E: GIS Guideline for sustainable urban drainage systems (SUDS) Area Detection, Part 2. Klima 2050 Note 49. Trondheim, 2018

Kliewer, D.P, Sivertsen, E: GIS Guideline for sustainable urban drainage systems (SUDS) Area Detection, Part 1. Klima 2050 Note 48. Trondheim, 2018

Andenæs, E: Temasamling | Ombygging blågrønne tak. Klima 2050 Note 47. Trondheim, 2018

Sondell, R.S, Baer, D, Labonotte, N & Sivertsen, E: GIS-basert verktøy for å estimere fremtidige flomskadekostnader i byplanlegging. Klima 2050 Note 46. Trondheim, 2018

Langdal, P.V & Drageset, A (Ed.): Ovase.no - Samlerapport fra studentene. Klima 2050 Note 45. Trondheim, 2017

Muthanna, T.M, Drageset, A & Sivertsen, E (Ed.): Temasamling | Ovase.no design sprint. Klima 2050 Note 44. Trondheim, 2017

Time, B: Temasamling | Forsøksplan Høvringen 2017 - 2020. Klima 2050 Note 43. Trondheim, 2017

Eidsvig, U & Sivertsen, E: Temasamling | Informasjonsbehov og data for kostnadseffektiv risikohåndtering. Klima 2050 Note 42. Trondheim, 2017

Andenæs, E: Temasamling | Grønne tak som møter bakken. Klima 2050 Note 41. Trondheim, 2017

Kvande, T: Temasamling | Korleis auke fuktsikkerheita mot terreng? Klima 2050 Note 40. Trondheim, 2017

Gaarder, J.E & Grynning, S: Klimatilpasning av FDV-system - Case studie: Statsarkivet Kongsberg. Klima 2050 Note 39. Trondheim, 2017

Gaarder, J.E & Grynning, S: Klimatilpasning av FDV-system - Case studie: Sola helikopterterminal. Klima 2050 Note 38. Trondheim, 2017

Sivertsen, E (Ed.): Temasamling | Masteroppgaver innen overvannshåndtering våren 2017. Klima 2050 Note 37. Trondheim, 2017

Almås, A-J: Temasamling | Innovasjon. Klima 2050 Note 36. Trondheim, 2017

Cepeda, J: Thematic meeting - Modelling hydro-meteorologically induced landslides in Norwegian conditions. Klima 2050 Note 35. Trondheim, 2017

Elvebakk, K: Ombygging til blågrønne tak - Fremgangsmåter og sjekklister. Klima 2050 Note 34. Trondheim, 2017

Kalsnes, B: Landslide risk mitigation toolbox - Activities 2016. Klima 2050 Note 33. Trondheim, 2017

Piciullo, L, Pecoraro, G & Cepeda, J: Landslide early warning systems - a global review. Klima 2050 Note 32. Trondheim, 2017

Kim, J & Løvholt, F: Viscoplastic and granular landslide model taking into account terrain deflections. Klima 2050 Note 31. Trondheim, 2017

Heyerdahl, H & Strout, J: Instrumentation of soil slopes - Concepts. Klima 2050 Note 30. Trondheim, 2017

Anschütz, H, Lysdahl, A & Anfinnsen, S: Geophysical fieldwork in Kvam - Case study, October 2016. Klima 2050 Note 29. Trondheim, 2017

Sivertsen, E, Raspati, G,  Ahmadi, M & Ugarelli, R: Stormwater management - Steps towards a roadmap for urban small catchments under Nordic Conditions. Klima 2050 Note 28. Trondheim, 2017

Kvande, T, Time, B & Henriksen, R: SFI Klima 2050 | Kommunikasjonsplan versjon 2. Klima 2050 Note 27. Trondheim, 2017

Gaarder, J.E & Grynning, S: Klimatilpasning av FDV-system - Case studie: Charlottenlund Barneskole. Klima 2050 Note 26. Trondheim, 2017

Raspati, G, Ugarelli, R.M, Ahmadi, M & Sivertsen, E: Flood risk management in small catchments and urban areas with a Klima 2050 perspective. Klima 2050 Note 25. Trondheim, 2017

Ugarelli, R: Guidelines for building fault trees and event trees. Klima 2050 Note 24. Trondheim, 2017

Lohne, J, Kvande, T & Time, B: SFI Klima 2050 | Researcher Training. Klima 2050 Note 23. Trondheim, 2017

Kvande, T: Temasamling | Klimatilpassa enebolig. Klima 2050 Note 22. Trondheim, 2016

Eakin, E, Glade, T, Matos, R, Mjörnell, K & Lohne, J (Ed.): International scientific committee | Advices for Klima 2050 as a Centre. Klima 2050 Note 21. Trondheim, 2016

Hauge, Å.L & Schjølberg, E: Temasamling | Belsutningsprosesser om klimatilpasning - hvordan kan samfunnsvitenskapene bidra? Klima 2050 Note 20. Oslo, 2016

Time, B (Ed.): SFI Klima 2050 | Research Working Plan 2017-2018. Klima 2050 Note 19. Trondheim, 2016

Almås, A-J, Lisø, K.R, Bygballe, L & Time, B (Ed.): SFI Klima 2050 | Innovasjonsarena. Klima 2050 Note 18. Trondheim, 2016

Time, B (Ed.): SFI Klima 2050 | Pilotprosjekter - Retningslinjer for etablering. Klima 2050 Note 17. Trondheim, 2016

Raspati, G & Sivertsen, E (Ed.): Temasamling | Blue-green solutions. Klima 2050 Note 16. Trondheim, 2016

Kvande, T (Ed.): Temasamling | Betre klimarobustheit for tak og terrassar med smarte dampsperrer. Klima 2050 Note 15. Trondheim, 2016

Cepeda, J: Collaboration experiences in the Kvam case study. Klima 2050 Note 14. Oslo, 2016

Azrague, K (Ed.): Temasamling | Innovative technical solutions for stormwater management. Klima 2050 Note 13. Trondheim, 2016

Sivertsen, E (Ed.): Temasamling | Modelling flood risk in small catchments. Klima 2050 Note 12. Trondheim, 2016

Labonnote, N: Database-intervju. Klima 2050 Note 11. Trondheim, 2016

Labonnote, N: Analysis of inventory databases including flooding damage data. Klima 2050 Note 10. Trondheim, 2016

Schjølberg, E (Ed.): Temasamling | Kommunikasjon. Klima 2050 Note 9. Oslo, 2016

Grynning, S, Wærnes, E,  Kvande, T & Time, B: Klimatilpasning av bygninger gjennom vedlikehold og oppgradering – Kunnskaps- og forskningsunderlag. Klima 2050 Note 8. Trondheim, 2016

Kvande, T, Time, B & Henriksen, R: SFI Klima 2050 | Kommunikasjonsplan. Klima 2050 Note 7. Trondheim, 2016

Sivertsen, E (Ed.): Temasamling | Oppfølging av NOU 2015-16 "Overvann i byer og tettsteder". Klima 2050 Note 6. Trondheim, 2016

Kvande, T (Ed.): Temasamling | Klimatilpassa bygning som mogleg markesfortrinn. Klima 2050 Note 5. Trondheim, 2016

Cepeda, J (Ed.): Temasamling | Prioriteter for innovasjonsrettet forskning for risikoreduserende tiltak mot løsmasseskred og flomskred. Klima 2050 Note 4. Oslo, 2016

Kvande, T (Ed.): Temasamling | Blågrøne tak. Erfaringar, utfordringar og utprøving. Klima 2050 Note 3. Trondheim, 2016

Hauge, Å.L (Ed.): Temasamling | Forsikring som instrument for innovativ klimatilpasning og vannskadebegrensing. Klima 2050 Note 2. Oslo, 2015

Time, B (Ed.): SFI Klima 2050 | Research Working Plan 2015-2016. Klima 2050 Note 1. Trondheim, 2015