Klima 2050 Note

Andenæs, E: Temasamling | Ombygging blågrønne tak. Klima 2050 Note 47. Trondheim, 2018

Sondell, R.S, Baer, D, Labonotte, N, Sivertsen, E: GIS-basert verktøy for å estimere fremtidige flomskadekostnader i byplanlegging. Klima 2050 Note 46. Trondheim, 2018

Langdal, P. V, Drageset, A (Ed.): Ovase.no | Samlerapport fra studentene. Klima 2050 Note 45. Trondheim, 2017

Muthanna, T.M, Drageset, A, Sivertsen, E (Ed.): Temasamling | Ovase.no design sprint. Klima 2050 Note 44. Trondheim, 2017

Time, B: Temasamling | Forsøksplan Høvringen 2017 - 2020. Klima 2050 Note 43. Trondheim, 2017

Eidsvig, U, Sivertsen, E: Temasamling | Informasjonsbehov og data for kostnadseffektiv risikohåndtering. Klima 2050 Note 42. Trondheim, 2017

Andenæs, E: Temasamling | Grønne tak som møter bakken. Klima 2050 Note 41. Trondheim, 2017

Kvande, T: Temasamling | Korleis auke fuktsikkerheita mot terreng? Klima 2050 Note 40. Trondheim, 2017

Gaarder, J.E, Grynning, S: Klimatilpasning av FDV-system - Case studie: Statsarkivet Kongsberg. Klima 2050 Note 39. Trondheim, 2017

Gaarder, J.E, Grynning, S: Klimatilpasning av FDV-system - Case studie: Sola helikopterterminal. Klima 2050 Note 38. Trondheim, 2017

Sivertsen, E (Ed.): Temasamling | Masteroppgaver innen overvannshåndtering våren 2017. Klima 2050 Note 37. Trondheim, 2017

Almås, A-J: Temasamling | Innovasjon. Klima 2050 Note 36. Trondheim, 2017

Cepeda, J: Thematic meeting - Modelling hydro-meteorologically induced landslides in Norwegian conditions. Klima 2050 Note 35. Trondheim, 2017

Elvebakk, K: Ombygging til blågrønne tak | Fremgangsmåter og sjekklister. Klima 2050 Note 34. Trondheim, 2017

Kalsnes, B: Landslide risk mitigation toolbox - Activities 2016. Klima 2050 Note 33. Trondheim, 2017

Piciullo, L, Pecoraro, G & Cepeda, J: Landslide early warning systems - a global review. Klima 2050 Note 32. Trondheim, 2017

Kim, J & Løvholt, F: Viscoplastic and granular landslide model taking into account terrain deflections. Klima 2050 Note 31. Trondheim, 2017

Heyerdahl, H & Strout, J: Instrumentation of soil slopes - Concepts. Klima 2050 Note 30. Trondheim, 2017

Anschütz, H, Lysdahl, A & Anfinnsen, S: Geophysical fieldwork in Kvam - Case study, October 2016. Klima 2050 Note 29. Trondheim, 2017

Sivertsen, E, Raspati, G,  Ahmadi, M & Ugarelli, R: Stormwater management - Steps towards a roadmap for urban small catchments under Nordic Conditions. Klima 2050 Note 28. Trondheim, 2017

Kvande, T, Time, B, Henriksen, R: SFI Klima 2050 | Kommunikasjonsplan versjon 2. Klima 2050 Note 27. Trondheim, 2017

Gaarder, J.E, Grynning, S: Klimatilpasning av FDV-system - Case studie: Charlottenlund Barneskole. Klima 2050 Note 26. Trondheim, 2017

Raspati, G, Ugarelli, R.M, Ahmadi, M, Sivertsen, E: Flood risk management in small catchments and urban areas with a Klima 2050 perspective. Klima 2050 Note 25. Trondheim, 2017

Ugarelli, R: Guidelines for building fault trees and event trees. Klima 2050 Note 24. Trondheim, 2017

Lohne, J, Kvande, T, Time, B: SFI Klima 2050 | Researcher Training. Klima 2050 Note 23. Trondheim, 2017

Kvande, T: Temasamling | Klimatilpassa enebolig. Klima 2050 Note 22. Trondheim, 2016

Eakin, E, Glade, T, Matos, R, Mjörnell, K + Lohne, J (Ed.): International scientific committee | Advices for Klima 2050 as a Centre. Klima 2050 Note 21. Trondheim, 2016

Hauge, ÅL, Schjølberg, E: Temasamling | Belsutningsprosesser om klimatilpasning - hvordan kan samfunnsvitenskapene bidra? Klima 2050 Note 20. Oslo, 2016

Time, B (Ed.) SFI Klima 2050 | Research Working Plan 2017-2018. Klima 2050 Note 19. Trondheim, 2016

Almås, A-J, Lisø, KR, Bygballe, L, Time, B (Ed.) SFI Klima 2050 | Innovasjonsarena. Klima 2050 Note 18. Trondheim, 2016

Time, B (Ed.) SFI Klima 2050 | Pilotprosjekter - Retningslinjer for etablering. Klima 2050 Note 17. Trondheim, 2016

Raspati, G, Sivertsen, E (Ed.): Temasamling | Blue-green solutions. Klima 2050 Note 16. Trondheim, 2016

Kvande, T (Ed.): Temasamling | Betre klimarobustheit for tak og terrassar med smarte dampsperrer. Klima 2050 Note 15. Trondheim, 2016

Cepeda, J: Collaboration experiences in the Kvam case study. Klima 2050 Note 14. Oslo, 2016

Azrague, K (Ed.): Temasamling | Innovative technical solutions for stormwater management. Klima 2050 Note 13. Trondheim, 2016

Sivertsen, E (Ed.): Temasamling | Modelling flood risk in small catchments. Klima 2050 Note 12. Trondheim, 2016

Labonnote, N: Database-intervju. Klima 2050 Note 11. Trondheim, 2016

Labonnote, N: Analysis of inventory databases including flooding damage data. Klima 2050 Note 10. Trondheim, 2016

Schjølberg, E (Ed.): Temasamling | Kommunikasjon. Klima 2050 Note 9. Oslo, 2016

Grynning, S, Wærnes, E,  Kvande, T, Time, B: Klimatilpasning av bygninger gjennom vedlikehold og oppgradering – Kunnskaps- og forskningsunderlag. Klima 2050 Note 8. Trondheim, 2016

Kvande, T, Time, B, Henriksen, R: SFI Klima 2050 | Kommunikasjonsplan. Klima 2050 Note 7. Trondheim, 2016

Sivertsen, E (Ed.): Temasamling | Oppfølging av NOU 2015-16 "Overvann i byer og tettsteder". Klima 2050 Note 6. Trondheim, 2016

Kvande, T (Ed.): Temasamling | Klimatilpassa bygning som mogleg markesfortrinn. Klima 2050 Note 5. Trondheim, 2016

Cepeda, J (Ed.): Temasamling | Prioriteter for innovasjonsrettet forskning for risikoreduserende tiltak mot løsmasseskred og flomskredKlima 2050 Note 4. Oslo, 2016

Kvande, T (Ed.): Temasamling | Blågrøne tak. Erfaringar, utfordringar og utprøving. Klima 2050 Note 3. Trondheim, 2016

Hauge, Å (Ed.): Temasamling | Forsikring som instrument for innovativ klimatilpasning og vannskadebegrensing. Klima 2050 Note 2. Oslo, 2015

Time, B (Ed.): SFI Klima 2050 | Research Working Plan 2015-2016. Klima 2050 Note 1. Trondheim, 2015