Presentations, lectures, courses and seminars

Laanke, B: Aktiviteter i Klima 2050 med direkte betydning for samfunnssikkerhet. Møte mellom SINTEF og statssekretær ved Justisdepartementet om samfunnssikkerhet, Trondheim, 02.01.18

Gullbrekken, L, Bøhlerengen, T: Hvordan bygge fremtidens tretak? Presentasjon Byggforskserien Fagtreff, Tekna Kursdagene 2018, Trondheim, 09.01.18

Lohne, J: Et annet klima, andre krav til bygg – Klima 2050 Norge. Presentasjon i kursmodul i erfaringsbasert masterprogram "Eiendomsutvikling og –forvaltning". Trondheim, 23.11.17

Elvebakk, K: Nytt fra forskningen: Klima 2050 - blågrønne løsninger. Norsk Bygningsfysikkdag 2017, Oslo, 29.11.17

Muthanna, T: Grønne tak - siste nytt: Byggtekniske løsningerMåledata og eksempler fra Høvringen. Norsk Bygningsfysikkdag 2017, Oslo, 29.11.17

Bygballe, L.E, Kvålshaugen, R: Institutional projects as mobilizers of change in the realm of institutional complexity: The case of adaptation to climate change. NEON 2017, Bodø, 22-23.11.17

Bygballe, L.E, Kvålshaugen, R: Institutional projects as mobilizers of change in the realm of institutional complexity: The case of adaptation to climate change. UCL The Bartlett School of Construction and Project Management Faculty seminar, London, 17.11.17

Muthanna, T: Hydrological performance of a blue-grey roof in a cold climate. Stormfilter – Final workhop, Espoo, Finland, 14.11.17

Sivertsen, E: Stormwater management in small catchments – recent results from Klima 2050. Stormfilter – Final workhop, Espoo, Finland, 14.11.17

Sivertsen, E: Klimaendringer, økt nedbør, flom, ras, avløp på avveie. Hvordan underviser vi om det? RIF Nettverkstreffet 2017, Oslo, 01.11.2017

Bjordal, H: Geohazardsand risk on the Norwegian road network. Lecture given at BI Norwegian Business School in the MSc course Supply Chain Risk Management in Project-based Industries, Oslo,  30.10.17

Time, B: Förandrat klimat, förändrade krav på byggnader, Klima 2050 Norge, RISE temadagar "Ett bättre byggande", Borås, 24.-25.10.2017

Fornes, P: Debris flows rheology implementation in Klima 2050. Geofaredagen 2017, NGI, Oslo, 19.10.2017

Hauge, Å.L.: Hvorfor gjør vi så lite klimatilpasning? Nettverk for klimatilpasning Østfold, Fredrikstad, 17.10.2017

Hauge, Å. L: Klima2050s forskningsprosjekt om skadedatabaser og ovase.no som kunnskapsportal om overvann. Innlegg på workshop hos Finans Norge. Oslo, 12.10.2017

Riis, C.: En handlingsregel mot naturskader. Seminar, Vassdragsvern og flaum - kven har ansvar? Naturvernforbundet/DNT. Voss, 26.09.2017   

Hauge, Å.L.: Samfunnsmessige drivere og barrierer for klimaomstilling. #klimaomstilling 2017. Sogndal, 31.08.2017

Møller-Pedersen, P, Time, B: Innovasjon gjennom eksisterende og nye testprosjekter innen overvannsdisponering. Klimatilpasningsdagene i regi av Storm Aqua. Sandnes, 31.08.2017

Hyrve, O, Egeland, R: Fordrøyende bruksrom på tak. Klimatilpasningsdagene i regi av Storm Aqua. Sandnes, 30.08.2017

Sivertsen, E: Innovasjon innen blå-grønne løsninger. Klimatilpasningsdagene i regi av Storm Aqua. Sandnes, 30.08.2017

Hauge, Å.L, Flyen, C: Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure. Møte med Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO). Oslo, 08.08.2017  

Pecoraro, G: Early warning systems for rainfall-induced landslides: a multi-scale approach. Presentasjon ved Universitetet i Salerno, Italia. 28.06.2017

Sivertsen, E: Klima 2050 og overvannshåndtering. Foredrag for Trondheim kommune og Ullensaker kommune. 12.06.2017

Fornes, P: Numerical modelling of debris flows in KLIMA2050. 2017 International Conference on Landslide and Debris Flow Disasters. South Korea, 24.05.17

Sivertsen, E: Overvann. SINTEFs Ledersamling, Trondheim, 22.05.2017

Sivertsen, E: Fremtidens overvannsløsninger - forskning og realisering i Klima 2050. Klimax Frokostmøte. Trondheim, 26.04.2017

Almås, A-J: ZEB, ZEN og Klima 2050. Seminar, bilateralt prosjekt med CVUT Praha, Vestlandsforsking. Sogndal, 19.04.2017

Sivertsen, E: Klima 2050 og overvannshåndtering. Signering av I Front-avtale mellom Miljødirektoratet og Trondheim kommune. Høvringen i Trondheim, 19.04.2017

Time, B: Klima 2050. Besøk fra ledergruppen i Statsbyggs Eiendomsavdeling. Trondheim, 28.03.2017

Folkvord, S: Forebygging, forsikring og fukt. Nasjonalt fuktseminar. Oslo, 23.03.2017

Hauge, Å: Klimapsykologi: Hvorfor forebygger vi ikke bedre når alle vet alle klimaet blir våtere? Nasjonalt fuktseminar. Oslo, 23.03.2017

Flyen, C: Ille er det og verre blir det - men hva gjør vi med det? Nasjonalt fuktseminar. Oslo, 23.03.2017

Time, B: PhD-utdanning i Norge innen byggområdet. Møte i Svenske bygguniversitetets eksterne råd, Byggherrerna Stockholm. 17.03.2017

Strømø, E-B: Status klimatilpasning i Trondheim kommune - Bakggrunn, organisering, samarbeid, ROS og sårbarhet, GIS, forskning. VærSmart! Trøndelag, Kurs om klimatilpasning i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag støtte fra Miljødirektoratet. Hell, 09.03.2017

Almås, A-J: Climatic change and development of a sustainable building practice. NTNU, TBA4170. Trondheim, 06.03.2017

Time,B: Klima 2050. Sonderingsmøte om Regionalt samarbeidsforum for klimaomstilling, Trondheim kommune, Byutvikling/Miljøenheten. Trondheim, 02.03.2017

Time, B: SFI Klima 2050. Klimaforsk, styringsgruppen (Norges Forskningsråds program). Oslo, 16.02.2017

Strømø, E-B: Gjennomføringsmekanismer, roller og samarbeidsrelasjoner i klimatilpasningsarbeidet. VærSmart! Kurs om klimatilpasning i regi av Fylkesmannen i Oppland. Lillehammer, 26.01.2017

Time, B: Klimakunnskap - fundamentet for fremtidens bygninger. Klimastatus, seminar arrangert av Meteorologisk Institutt. Oslo, 05.01.2017

Fornes, P: Debris flow simulation using CFD with non-Newtonian rheology. ETH Winter School, Monte Verità, Switzerland, January 2017

Sivertsen, E & Møller-Pedersen, P: Overvannspakken i Klima 2050. VAnnforsk – vannforskning i Norge. Oslo, 29.11.2016

Hansen, E: Nytt fra Klima 2050: Fuktrobuste tretak. Norsk Bygningsfysikkdag, Oslo 24.11.2016

Geving, S: Smarte dampsperrer. Norsk Bygningsfysikkdag. Oslo, 24.11.2016

Almås, A-J: Bærekraftig oppgradering – Praktiske dilemmaer og eksempler. Klimaskallet, kurs i regi av NAL. Oslo, 08.11.2016

Time, B: Klima 2050 – an introduction to the research centre. NKS, Nordisk samarbeidsforum for Statsbygg og søsterorganisasjonene i Norden. Oslo, 08.11.2016

Almås, A.J: Bygningsmassen og klimaendringar. Etterutdanningskurs Høgskulen i Sogn og Fjordane. Sogndal, 01.11.2016

Time, B: Klima 2050 – samspill med Naturfareforum. Styringsgruppemøte Naturfareforum. Oslo, 26.10.2016

Strømø, E-B: Status klimatilpasning i Trondheim kommune - Bakgrunn, organisering, samarbeid, ROS, GIS, forskning. Fylkesmannen i Sør-Trøndelags beredskapssamling. Trondheim, 25.10.2016

Kvålshaugen, R & Bygballe, L: I strategiarbeid, skal vi bry oss om klimaendringer? Strategiforum, BI Alumni. Oslo, 24.10.2016

Hauge, Å.L: SFI Klima 2050. Kommunenettverk. Miljødirektoratet. Oslo, 11.10.2016

Skjeldrum, P.M: Blågrønne tak – Bygningstekniske utfordringer ved bygging av blågrønne tak. Norske Arkitekters Landsforbund. Oslo, 11.10.2016

Almås, A.J: Klimaendringer, bygningsfysikk og bærekraftig oppgradering. Kurs "Klimaskallet", MBEF. Oslo, 11.10.2016

Time, B:  Klima 2050: En storstilt satsing på klimatilpasning. Hva blir nytteverdien for vannbransjen? Norsk Vanns Årskonferanse. Trondheim, 07.09.2016

Bohne, R.A & Kvande, T: Climate mitigation and adaptation. NTNU TBA4171. Trondheim, 01.09.2016

Raspati, G: Blue green solutions in urban environment. Nettverkssamling Blågrønne strukturer. Multiconsult. 01.09.2016

Kvande, T: Klima 2050. Byutviklingsseminar. Trondheim kommune. Trondheim, 26.08.2016.

Muthanna, T.M: Hva skal vi dimensjonere rør og flomveier for i fremtiden, og hvordan gjør vi det? Klimatilpasningsdagene. Skjævelandgruppen. Sandnes, 25.08.2016

Trandem, J: Funksjon og resultater fra test- og demonstrasjonsfeltet. Klimatilpasningsdagene. Skjævelandgruppen. Sandnes, 25.08.2016

Laanke, B: Klima 2050. Klimatilpasningsdagene. Skjævelandgruppen. Sandnes, 25.08.2016

Bergly, G & Båtvik, D.R: Forskningssenteret Klima 2050. SINTEF Byggforsk-dagen. Oslo, 10.06.2016

Lisø, K.R: Hvilke muligheter gir digitalisering og industrialisering for byggenæringen og hva trenger vi mer kunnskap om? SINTEF Byggforsk-dagen. Oslo, 10.06.2016

Time, B: SFI - Klima 2050. FME ZEB Styremøtet. Trondheim, 03.06.2016

Sivertsen, E: Klima 2050 -Tilpasning til et klima i endring. Visit from scientific students from KVT, Trondheim, 09.05.2016

Time, B: Introduction to Klima 2050. Visit to EMPA, Dialogue-meeting. Zürich, 29.04.2016

Time, B: Introduction to Klima 2050. Visit to Oak Ridge National Laboratory, Dialogue-meeting. Oak Ridge, Tennesse, 25.04.2016

Kvande, T: Klimautfordringer. Skanska Ettermarkedskonferansen. Maura, 12.04.2016

Time, B: SFI Klima 2050 – Næring, Offentlig sektor og Forskning – sammen. NIFS temadag. Oslo 12.04.2016

Time, B: SFI Klima 2050. Konferansen Transportforskning 2016. Oslo, 17.03.2016

Kreutzer, I: Bygg som kan stå ute. Klima 2050. Byggedagene. Oslo, 09.03.2016

Sivertsen, E: Klima 2050: Tilpasning til et klima i endring. Vannbransjens innovasjonskonferanse. Trondheim, 01.03.2016

Almås, A-J: Climate adaptation of buildings and infrastructure. NTNU TBA4170. Trondheim, 19.02.2016

Azrague, K: Konkrete overvannsløsninger som skal testes under Klima 2050-prosjektet. Fagtreff, Vannforeningen. Trondheim, 16.02.2016

Sivertsen, E: Klima 2050 –Hva skal vi gjøre? Fagtreff, Vannforeningen. Trondheim, 16.02.2016

Almås, A-J: Climate adaptation of buildings and infrastructure. DSB – Experience exchange seminar on "Practical solutions to climate risk and vulnerability assessments". Oslo, 16.02.2016

Muthanna, T.M: Center for Research-based Innovation (SFI) Klima2050. 25th Seminar on Urban Hydrogeology. Trondheim, 03.02.2016

Time, B: Klima 2050- om konsekvenser for bebygd miljø. Tekna Kursdagene, Signalarrangement, Oversvømmelse i byene – hvor sitter proppen? Trondheim,  06.01.2016

Azrague, K: Klima 2050 Stormwater management - Systems to manage SW Close to the source of contamination. Høstseminar VAnnforeningen. 26.11.2015

Wood, J.R: SG Weber Leca Klima 2050. Høstseminar VAnnforeningen. 26.11.2015

Time, B: Hva er nytt fra forskningen? Norsk bygningsfysikkdag. Oslo, 19.11.2015

Time, B: Reduksjon av risiko ved klimaendringer for det bygde miljø på land - hvordan tenker vi? Klimakonferansen for fiskeri- og havbruksnæringen. Trondheim 17.11.2015

Time, B: Klimatilpasning på Bygg. Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning. Trondheim kommune og STFK, 09.11.2015

Time, B: Klima 2050 & FoU. Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning. Trondheim kommune og STFK, 09.11.2015

Fylling, A: Hvordan skal vi tilpasse oss et villere og våtere klima? ByggArena 2015. Haugesundregionens Næringsforening. Haugesund, 31.10.2015

Almås, A-J: Klimatilpasning - det handler ikke bare om skred og flom. Byggesaksdagene. DiBK. Lillestrøm, 27.10.2015

Fylling, A: SFI Klima 2050. OSKAR-konferansen. Fornebu, 27.10.2015

Almås, A-J: Klimatilpasning av bygg og SFI Klima 2050. Forelesning Høgskulen i Sogn og Fjordane. Sogndal, 01.10.2015

Time, B: SFI Klima 2050. Dialogmøte. SP. Borås, Sverige, 23.09.2015

Almås, A-J: Klimatilpasning av bygg og SFI Klima 2050. Forelesning NTNU. Trondheim, 15.09.2015

Hygen, H.O: Ektremvær og klimaprognoser: Hva sier statistikken og krystallkula i 2015? Norsk Vann Årskonferansen. Kristiansand, 02.09.2015

Røstum, J: Hvordan håndtere overvann i eksisterende bebyggelse? Norsk Vann Årskonferansen. Kristiansand 01.09.2015

Riis, C.: Naturskadeforsikring. BIs Senter for byggenæringens 10års jubileum. Oslo, 01.09.2015

Kvålshaugen, R: Klimaendringer og byggenæringen. BIs Senter for byggenæringens 10års jubileum. Oslo, 01.09.2015

Flyen, C: Klimatanpasning av installationer - Ökade risker før frysskador och återströmning av avloppsvatten. Nordiskt vattenskadeseminarium. Haikko, Borgå, Finland, 26.8.2015

Flyen, C: Slik vil Klima2050 bidra til færre fuktproblemer. Kommunal- og moderniserings-departementet. Oslo, 15.6.2015

Hjermann, J.O: Tilpassing til klima, energi og miljø. Takmesse. Takentreprenørenes Forening. Gardermoen, 12.06.2015

Hjermann, J.O: Klimatilpasning av bygg- hvilke mål og oppgaver ligger i det store forskningsprosjektet Klima 2050? Norsk murdag. Bergen, 12.05.2015

Time, B, Watn A: SFI Klima 2050. Dialogmøte. Miljødirektoratet. Oslo, 07.05.2015

Bohne, R.A: SFI Klima 2050. TREseminar. TreSentret/NTNU. Trondheim, 06.05.2015

Kvande, T: Våt framtid. Fagseminar: Overvann og byutvikling - løsninger for fremtiden. Oslo kommune og Næringslivsringen. Oslo, 29.04.2015

Hauge, Å.L: Forskning: Slik vil Klima2050 bidra til færre fuktproblemer. Nasjonalt fuktseminar. SINTEF/Mycoteam. Oslo, 16.04.2015

Time, B: Sustainable building and infrastructure – Utviklingstrender mot 2030/50 og hva er vikitge forskningsutfordringer. Seminar. Universitetet i Agder. Fevik, 12.03.2015

Time, B, Kvande T: SFI Klima 2050. Dialogmøte. Direktoratet for byggkvalitet. Oslo, 12.01.2015

Time, B: Geomatikk og klimautfordringer. Tekna Kursdagene NTNU. Trondheim, 08.01.2015