Presentations, lectures, courses and seminars

Eidsvig, U & Seljom, L: Risikovurdering og nyttekostnadsanalyser i klimatilpasning. Teknologidagene 2019, Trondheim 21.10.2019

Cepeda, J: Improvement of regional early-warning for landslides in Norway by using local instrumentation. Lunsjpresentasjon i Klima 2050, SINTEF, Trondheim/Oslo 17.10.2019

Andenæs, E: Risikohåndtering av blågrønne tak. Frokostmøte. TEKNA, Trondheim 26.09.2019

Einstabland, H: Tåler bygget å stå ute (helt alene)? Hva gjør så Statsbygg? Frokostmøte, TEKNA, Trondheim 26.09.2019

Raspati, G: Løsningsbeskrivelser og drifts-og vedlikeholdsveileder. Klimatilpasningsdagene 2019, Sola, 25.09.2019

Raspati, G: Resesystemer for vegvann, FV505 pilotprosjekt og innovasjonsprosjekt. Klimatilpasningsdagene 2019, Sola, 25.09.2019

Time, B: Det nye ZEB laboratoriet og innovative løsninger for håndtering av regn- og overvann. Klimatilpasningsdagene 2019, Sola, 25.09.2019

Barrio, M: Ny teknisk godkjenningsordning for prefabrikerte overvannsløsninger. Klimatilpasningsdagene 2019, Sola, 24.09.2019

Johannesen, B.G: Overvann i Trondheim. Hva skal framtidas avløspsystemer håndtere? Klimatilpasningsdagene 2019, Sola, 24.09.2019

Heyerdal, H: Landslide activity in Norway due to intense rainfall and snowmelt. MUSLOC, Barcelona, Spania, 20.09.2019

Kalsnes, B: Selection of appropriate landslide risk mitigation measures – LaRiMiT. MUSLOC, Barcelona, Spania, 19.09.2019

Einstabland, H: Tåler bygget å stå ute (helt alene)? Hva gjør så Statsbygg? Frokostmøte, TEKNA, Oslo 17.09.2019

Hauge, Å.L, Flyen, C, Venås, C. Forskningsbasert beslutningsstøtte for klimatilpasning – hvordan få det i bruk? Concerned scientists årskonferanse 2019, Oslo, 10.09.2019.

Andresen, I: Nullutslippsbygg og klimarisiko. Klimafrokost, Asplan Viak, Trondheim 06.09.2019

Asphaug, S.K: Moisture Control Strategies of Habitable Basements in Cold Climates. Lunsjepresentasjon i Klima 2050, SINTEF Trondheim/Oslo 05.09.2019

Hauge, Å.L: Attitude in Norwegian insurance companies towards sharing loss data. SIWI World Water Week, Stockholm, Sverige, 25-30.08.2019

Seljom, L: Klimatilpasning i dagens nyttekostanalyser hos SVV, JDIR og NVE. Lunsjpresentasjon i Klima 2050, SINTEF Trondheim/Oslo 13.06.2019

Kokkonen, A: Adaptation as an organizational change process, Seminar for adaptation, Helsinki Region Environmental Services Authority HSY, Helsinki, Finland, 06.06.2019

Hauge, Å.L: En felles nasjonal kunnskapsportal om overvann, med informasjon for alle på ett sted? Urban idé om Vann i Sentrum, Oslo, 06.06.2019

Time, B: Klima 2050. Urban Agenda for the EU - climate adaptation group-meeting. Trondheim  06.06.2019,

Gradeci, K: Flood Insurance Data: from Big Data to Small Risk. Lunsjpresentasjon i Klima 2050, SINTEF Trondheim/Oslo 25.04.2019

Flyen, C: Teknologi for klimatilpasning av bygninger - hva finnes og hva trengs av nye løsninger, teknologi? Klimaomstilling 2019, Sogndal 24.04.2019

Gullbrekken, L: Klimaet i forandring. Tilpassing av det bygde miljø, Temamøte Arendal Næringsforening, Arendal 04.04.2019

Andenæs, E: Risiko ved blågrønne takløsninger. Nasjonalt fuktseminar, Oslo 04.04.2019

Andenæs, E: Grønne og blågrønne tak. TBYG1002 Byggteknikk, NTNU, Trondheim 01.04.2019

Engebø, A & Andenæs, E: Defekter på flate tak. En kvalitativ undersøkelse. Lunsjpresentasjon i Klima 2050, SINTEF Trondheim/Oslo 26.03.2019

Andenæs, E: Klimatilpassede bygninger og infrastruktur. TBYG1002 Byggteknikk, NTNU, Trondheim 25.03.2019

Wahlstrøm, S: Næringens erfaringer med bygging i massivtre. Byggmesterforbundet Salten – Kurs i bygging med massivtre, Thon hotel Nordlys, Bodø 20.03.2019

Time, B: Hvordan gjøre norske kommuner mer klimarobuste?  Horisontkonferansen, Norges Forskningsråd og Aftenposten, Det Norske Teater, Oslo 20.03.2019

Kalsnes, B: Risikobasert verktøykasse for skredsikring. Nasjonal rassikringskonferanse, Bergen 19.02.2019

Wahlstrøm, S: Erfaringer med bygging i massivtre. Lunsjpresentasjon i Klima 2050, SINTEF Trondheim/Oslo 14.02.2019

Sivertsen, E: Utvikling mot bærekraftig og robust overvannsinfrastruktur, Norsk Vann fagtreff, Gardermoen 06.02.2019.

Johannessen, B: Potensiale for lokal overvannshåndtering, hvordan håndterer vi første ledd i treleddstrategien? Kursdagene Tekna, Clarion hotel, Trondheim 09.01.2019

Møller-Pedersen, P: Utviklingen av overvannssystemer med naturbaserte og tekniske løsninger, Kursdagene Tekna, Clarion hotel, Trondheim 09.01.2019

Azrague, K: Bærekraft i vannbransjen, Kursdagene Tekna, Clarion hotel, Trondheim 09.01.2019

Time, B: Klima 2050 - Dette er planen, Tekna Festaften, Clarion hotel, Trondheim 08.01.2019

Time, B: Byggeri i koldt klima, Symposie om fremtidssikret arktisk byggeri, Indvielse af nye laboratoriebygninger, DTU, København, 28.11.2018 

Kalsnes, B, Bache, B.K: KlimaGrunn dialogkonferanse. Næringslivets Hus, Oslo, 26.11.2018

Lohne, J: Et annet klima, andre krav til bygg. Klima 2050 Norge. BA6101 Ombygging og forvaltning av bygninger, NTNU, Trondheim. 22.11.2018

Hygen, H.O: Klimaendringer og hvordan de vil påvirke bygg og infrastruktur. Sykehusbyggkonferansen 2018, Trondheim, 13.11.2018

Alfredsen, K: Hydrologisk modellering og flomrisiko i små nedbørsfelt - nye resultater fra Klima 2050. Teknologidagene, Trondheim, 01.11.2018

Sivertsen, E: Nye verktøy fra Klima 2050 for å håndtere overvann. Teknologidagene, Trondheim, 31.10.2018

Lindsay, E: Towards an automated system for landslide mapping. Teknologiedagene. Trondheim, 31.10.2018

Time, B: Klimatilpasning i praksis. Klima 2050 - fra forskning til anvisning. Byggforskserien 60 år, Oslo. 30.10.2018

Lindsay, E & Nøst, H. Machine Learning application: landslide early warning systems. ML Workshop NGI. Oslo, 22.10.2018

Hauge, Å.L: Nettverk for å lære klimatilpasning – hvordan og hvorfor. Miljødirektoratet, Trondheim, 18.10.2018

Eidsvig, U: Informasjonsbehov og kost-nytte analyser. Lunsjpresentasjon i Klima 2050, SINTEF Trondheim/Oslo, 11.10.2018

Hauge, Å.L: The insurance companies’ attitudes to sharing loss data with the municipalities for better climate adaption. Damage modelling workshop. Paris, France, 02.10.2018

Kokkonen, A: Organizational Change as Facilitating Climate Adaption of the Built Environment. Frokostpresentasjon i Klima 2050, Trondheim/Oslo, 27.09.2018

Helness, H: Klima 2050 in 5 minutes. Norwegian Seminar in the Nordic booth. IWA World Water Congress & Exhibition 2018, Tokyo, 18.09.2018

Andenæs, E: Høvringen - Test site for blue-green/grey roof development. Delegation from China Environmental Protection Industry. Høvringen renseanlegg. Trondheim, 17.09.2018

Gullbrekken, L & Bøhlerengen, T: Hvordan bygge fremtidens tretak? Byggforskserien. Fagtreff. Tromsø, 13.09.2018

Lindsay, E: Landslide Early Warning System, Norway. LARAM school. Salerno, Italy. 12.09.2018

Harbitz, C.B: Climate adaption between mountains and fjords. Klimatanpassning Sverige 2018: Strategier, åtgärder och investeringar för hantering av klimateffekter. Stockholm, 06.09.2018 2018

Time, B & Kvande T: Klima 2050 Rammeverk. Dialogmøte. Direktoratet for byggkvalitet. Oslo, 30.08.2018

Azrague, K: Pilot airport Sola - Status. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 30.08.2018

Karlsnes, B: Natural hazards related Research at NGI. Delegation from Changde City, China. NGI, Oslo, 27.08.2018

Thodesen, B., Climate Adaptation of Infrastructure, International Summer School of Sustainable Infrastructure, School of Civil Engineering, Beijing Jianotong University, China, 0808.2018

Kvande, T & Bergheim, E: Klima 2050 og takforsøk på Høvringen. Høvringen renseanlegg, Trondheim kommune. Trondheim, 21.06.2018

Sondell, R.S: Informasjonsbehov ved klimatilpasning til flom. Frokostpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 14.06.2018

Hauge, Å.L: Skadedata for bedre forebygging - Intervjuundersøkelse. I Front, Miljødirektoratets klimatilpasningsnettverk for storbyene. Oslo, 12.06.2018

Gullbrekken, L & Bøhlerengen, T: Hvordan bygge fremtidens tretak? Byggforskserien Fagtreff. Bergen, 30.05.2018

Time, B: Climate adaptation of buildings - a national framework, IRCC Symposium - Sustainability in the construction sector, Österreichisches Institut für Bautechnik, Vienna, 23.05.2018

Heyerdahl, H: Landslide assessment for railway infrastructure. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 07.05.2018

Gullbrekken, L: Climate adaptation of pitched wooden roofs. Defence of Thesis. NTNU Trondheim, 03.05.2018

Gullbrekken, L: Non-destructive field measurement of moisture in building Constructions - Possibilities and experiences. Trial lecture, Defence of Thesis. NTNU Trondheim, 03.05.2018

Uvsløkk, S & Bøhlerengen, T: Hvordan bygge fremtidens tretak? Byggforskserien Fagtreff. Oslo, 03.05.2018

Lindsay, E: Early Warning System for rainfall induced landslides. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 26.04.2018

Eidsvig, U: Klima 2050 - Landslides triggered by hydro-meteorological processes. NORDRESS (Nordic Centre of Excellence on Resilience and Societal Security) årsmøte. Malmö, 25-26.04.2018

Time, B: Klima 2050 - fokus på erfaringer med partnere fra offentlig sektor. SFI Forum Forskningsrådet. Lysaker, 19.04.2018

Sivertsen, E: Hvilke løsninger utvikles i Klima 2050? Vannbransjens Innovasjonskonferanse. Oslo, 19.04.2018

Møller-Pedersen, P: Fra ide til marked på 15 måneder: Hvordan Klima 2050 er en møteplass for forskere og aktive bedriftspartnere. Vannbransjens Innovasjonskonferanse. Oslo, 19.04.2018

Andenæs, E: Grønne og blågrønne tak. TBYG1002 Byggteknikk, NTNU, Trondheim 19.04.2018

Andenæs, E: Klimatilpassede bygninger og infrastruktur. TBYG1002 Byggteknikk, NTNU, Trondheim 19.04.2018

Time, B: Klima 2050 - resultater og aktiviteter med fokus på bygninger. Naturskadefondet i Landbruksdirektoratet besøker NTNU. Trondheim, 09.04.2018

Kalsnes, B: Climate threats, Norway. Presentasjon for Europeisk geoteknisk fagkomité (ELGIP) om Climate Change Adaptation. SGI Linkøping, 05.04.2018

Sivertsen, E: Overvannsaktiviteter i Klima 2050. Natur for vann - Verdens vanndag. Oslo, 22.03.2018

Gullbrekken, L: Luftede tak som virker. Nasjonalt fuktseminar. SINTEF/Mycoteam. Oslo, 14.03.2018

Hauge, Å.L & Flyen, C: Nettverksarbeid og implementering av kunnskap. Foredrag Nettverk for klimatilpasning i Østfold. Moss, 14.03.2018

Andenæs, E: Performance of blue-green roof solutions in cold climates: A scoping review. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 08.03.2018

Time, B & Kvande, T, Klima 2050 - resultater og aktiviteter. Presentasjon og innspillmøte, Direktoratet for Byggkvalitet. Oslo, 02.02.2018

Time, B, Kvande, T & Hauge Å.L: Klima 2050 - resultater og aktiviteter. Dialogmøte med Standard Norge. Standard Norge Lysaker, 02.02.2018

Labonnote, N: The use of flood and stormwater data in Norway: Review and recommendations. Presentasjon hos Miljødirektoratet. Oslo, 01.02.2018

Time, B: Klima 2050. Dialogmøte med EPS-gruppen. SINTEF Trondheim, 31.01.2018

Bygballe, L: Klima- og miljøutfordringer som endringsdrivere - hvordan responderer virksomheter? Forelesning på Executive Master of Management program i Endringsledelse. Handelshøyskolen BI, 31.01.2018

Kvålshaugen, R: Practices in institutional projects as mobilizers of change: A case of adaptation to climate change. Presentasjon for forskergruppen på Global Project Center, School of Engineering. Stanford University, 24.01.2018

Kvålshaugen, R: Practices in institutional projects as mobilizers of change: A case of adaptation to climate change. Presentasjon på Scancor seminar. Stanford University, 19.01.2018

Gullbrekken, L & Bøhlerengen, T: Hvordan bygge fremtidens tretak? Byggforskserien Fagtreff, Tekna Kursdagene 2018. Trondheim, 09.01.2018

Laanke, B: Aktiviteter i Klima 2050 med direkte betydning for samfunnssikkerhet. Møte mellom SINTEF og statssekretær ved Justisdepartementet om samfunnssikkerhet. Trondheim, 02.01.2018

Grynning, S: Climate adaptation of public buildings through MOM - A case study. Frokostpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 15.12.2017

Elvebakk, K: Nytt fra forskningen: Klima 2050 - blågrønne løsninger. Norsk Bygningsfysikkdag 2017. Oslo, 29.11.2017

Muthanna, T.M: Grønne tak - siste nytt: Byggtekniske løsningerMåledata og eksempler fra Høvringen. Norsk Bygningsfysikkdag 2017. Oslo, 29.11.2017

Lohne, J: Et annet klima, andre krav til bygg - Klima 2050 Norge. Presentasjon i kursmodul i erfaringsbasert masterprogram "Eiendomsutvikling og -forvaltning". Trondheim, 23.11.2017

Bygballe, L.E & Kvålshaugen, R: Institutional projects as mobilizers of change in the realm of institutional complexity: The case of adaptation to climate change. NEON 2017. Bodø, 22-23.11.2017

Bygballe, L.E & Kvålshaugen, R: Institutional projects as mobilizers of change in the realm of institutional complexity: The case of adaptation to climate change. UCL The Bartlett School of Construction and Project Management Faculty seminar. London, 17.11.2017

Muthanna, T.M: Hydrological performance of a blue-grey roof in a cold climate. Stormfilter - Final workhop. Espoo, Finland, 14.11.2017

Sivertsen, E: Stormwater management in small catchments - recent results from Klima 2050. Stormfilter - Final workhop. Espoo, Finland, 14.11.2017

Sivertsen, E: Klimaendringer, økt nedbør, flom, ras, avløp på avveie. Hvordan underviser vi om det? RIF Nettverkstreffet 2017. Oslo, 01.11.2017

Bjordal, H: Geohazardsand risk on the Norwegian road network. Lecture given at BI Norwegian Business School in the MSc course Supply Chain Risk Management in Project-based Industries. Oslo,  30.10.2017

Time, B: Förandrat klimat, förändrade krav på byggnader, Klima 2050 Norge. RISE temadagar "Ett bättre byggande". Borås, 24-25.10.2017

Fornes, P: Debris flows rheology implementation in Klima 2050. Geofaredagen 2017, NGI. Oslo, 19.10.2017

Hauge, Å.L: Hvorfor gjør vi så lite klimatilpasning? Nettverk for klimatilpasning Østfold. Fredrikstad, 17.10.2017

Hauge, Å.L: Klima2050s forskningsprosjekt om skadedatabaser og ovase.no som kunnskapsportal om overvann. Innlegg på workshop hos Finans Norge. Oslo, 12.10.2017

Riis, C: En handlingsregel mot naturskader. Seminar, Vassdragsvern og flaum - kven har ansvar? Naturvernforbundet/DNT. Voss, 26.09.2017   

Gullbrekken, L: Risk reduction of large wooden roofs. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 14.09.2017

Hauge, Å.L: Samfunnsmessige drivere og barrierer for klimaomstilling. #klimaomstilling 2017. Sogndal, 31.08.2017

Møller-Pedersen, P & Time, B: Innovasjon gjennom eksisterende og nye testprosjekter innen overvannsdisponering. Klimatilpasningsdagene i regi av Storm Aqua. Sandnes, 31.08.2017

Hyrve, O & Egeland, R: Fordrøyende bruksrom på tak. Klimatilpasningsdagene i regi av Storm Aqua. Sandnes, 30.08.2017

Sivertsen, E: Innovasjon innen blå-grønne løsninger. Klimatilpasningsdagene i regi av Storm Aqua. Sandnes, 30.08.2017

Hauge, Å.L & Flyen, C: Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure. Møte med Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO). Oslo, 08.08.2017  

Solheim, A: Reducing the risk from natural hazards on critical infrastructure in Norway. XI International Convention on Environment and Development. Havanna, Cuba, 03-07.07.2017

Pecoraro, G: Early warning systems for rainfall-induced landslides: a multi-scale approach. Presentasjon ved Universitetet i Salerno, Italia, 28.06.2017

Sivertsen, E: Klima 2050 og overvannshåndtering. Foredrag for Trondheim kommune og Ullensaker kommune. 12.06.2017

Cepeda, J: Debris flows or muddy floodwater: Does it really matter to make a difference? Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 08.06.2017

Fornes, P: Numerical modelling of debris flows in KLIMA2050. 2017 International Conference on Landslide and Debris Flow Disasters. South Korea, 24.05.2017

Sivertsen, E: Overvann. SINTEFs Ledersamling. Trondheim, 22.05.2017

Hamouz, V & Muthanna, T.M: Preliminary results from Høvringen blue‐grey roofs. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 11.05.2017

Sivertsen, E: Fremtidens overvannsløsninger - forskning og realisering i Klima 2050. Klimax Frokostmøte. Trondheim, 26.04.2017

Solheim, A: Natural hazards and risk in a changing climate, Norway; Focus on infastructure and buildings. Avslutningsworkshop for EØS prosjekt mellom Norge (DBS) og Latvia om effekter av klimaendringer. Riga, Latvia. 28.04.2017

Almås, A-J: ZEB, ZEN og Klima 2050. Seminar, bilateralt prosjekt med CVUT Praha, Vestlandsforsking. Sogndal, 19.04.2017

Sivertsen, E: Klima 2050 og overvannshåndtering. Signering av I Front-avtale mellom Miljødirektoratet og Trondheim kommune. Høvringen i Trondheim, 19.04.2017

Raspati, G: A "roadmap" for blue-green strategies for planning. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 06.04.2017

Time, B: Klima 2050. Besøk fra ledergruppen i Statsbyggs Eiendomsavdeling. Trondheim, 28.03.2017

Folkvord, S: Forebygging, forsikring og fukt. Nasjonalt fuktseminar. SINTEF/Mycoteam. Oslo, 23.03.2017

Hauge, Å.L: Klimapsykologi: Hvorfor forebygger vi ikke bedre når alle vet alle klimaet blir våtere? Nasjonalt fuktseminar. SINTEF/Mycoteam. Oslo, 23.03.2017

Flyen, C: Ille er det og verre blir det - men hva gjør vi med det? Nasjonalt fuktseminar. SINTEF/Mycoteam. Oslo, 23.03.2017

Time, B: PhD-utdanning i Norge innen byggområdet. Møte i Svenske bygguniversitetets eksterne råd, Byggherrerna. Stockholm, 17.03.2017

Strømø, E-B: Status klimatilpasning i Trondheim kommune - Bakggrunn, organisering, samarbeid, ROS og sårbarhet, GIS, forskning. VærSmart! Trøndelag, Kurs om klimatilpasning i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag støtte fra Miljødirektoratet. Hell, 09.03.2017

Almås, A-J: Klimatilpassa bygning - definisjon. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 09.03.2017

Almås, A-J: Climatic change and development of a sustainable building practice. NTNU, TBA4170. Trondheim, 06.03.2017

Time, B: Klima 2050. Sonderingsmøte om Regionalt samarbeidsforum for klimaomstilling. Trondheim kommune, Byutvikling/Miljøenheten. Trondheim, 02.03.2017

Time, B: SFI Klima 2050. Klimaforsk, styringsgruppen (Norges Forskningsråds program). Oslo, 16.02.2017

Fornes, P: Landslides triggered by hydro-meteorological processes. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 08.02.2017

Strømø, E-B: Gjennomføringsmekanismer, roller og samarbeidsrelasjoner i klimatilpasningsarbeidet. VærSmart! Kurs om klimatilpasning i regi av Fylkesmannen i Oppland. Lillehammer, 26.01.2017

Solheim, A: Naturfarer, risiko og tilpasning. Norsk Geografisk Selskap årskonferanse, Lodsby Gods, 20.-21.01.2017

Tsegaw, A.T: Flood risk management on small catchments due to extreme storm events under future climate and land use changes. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 12.01.2017

Time, B: Klimakunnskap - fundamentet for fremtidens bygninger. Klimastatus. Seminar arrangert av Meteorologisk Institutt. Oslo, 05.01.2017

Solheim, A: Naturfarer, risiko og tilpasning. Norsk Geografisk Selskap årskonferanse. Losby Gods, januar 2017

Fornes, P: Debris flow simulation using CFD with non-Newtonian rheology. ETH Winter School. Monte Verità, Switzerland, januar 2017

Hauge, Å.L: Hva kan miljøpsykologi fortelle om utfordringene med klimatilpasning? Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 15.12.2016

Sivertsen, E & Møller-Pedersen, P: Overvannspakken i Klima 2050. VAnnforsk - vannforskning i Norge. Oslo, 29.11.2016

Hansen, E: Nytt fra Klima 2050: Fuktrobuste tretak. Norsk Bygningsfysikkdag. Oslo 24.11.2016

Geving, S: Smarte dampsperrer. Norsk Bygningsfysikkdag. Oslo, 24.11.2016

Almås, A-J: Bærekraftig oppgradering - Praktiske dilemmaer og eksempler. Klimaskallet, kurs i regi av NAL. Oslo, 08.11.2016

Time, B: Klima 2050 - an introduction to the research centre. NKS, Nordisk samarbeidsforum for Statsbygg og søsterorganisasjonene i Norden. Oslo, 08.11.2016

Almås, A-J: Bygningsmassen og klimaendringar. Etterutdanningskurs Høgskulen i Sogn og Fjordane. Sogndal, 01.11.2016

Time, B: Klima 2050 - samspill med Naturfareforum. Styringsgruppemøte Naturfareforum. Oslo, 26.10.2016

Strømø, E-B: Status klimatilpasning i Trondheim kommune - Bakgrunn, organisering, samarbeid, ROS, GIS, forskning. Fylkesmannen i Sør-Trøndelags beredskapssamling. Trondheim, 25.10.2016

Kvålshaugen, R & Bygballe, L: I strategiarbeid, skal vi bry oss om klimaendringer? Strategiforum, BI Alumni. Oslo, 24.10.2016

Hauge, Å.L: SFI Klima 2050. Kommunenettverk. Miljødirektoratet. Oslo, 11.10.2016

Skjeldrum, P.M: Blågrønne tak - Bygningstekniske utfordringer ved bygging av blågrønne tak. Norske Arkitekters Landsforbund. Oslo, 11.10.2016

Almås, A-J: Klimaendringer, bygningsfysikk og bærekraftig oppgradering. Kurs "Klimaskallet", MBEF. Oslo, 11.10.2016

Time, B:  Klima 2050: En storstilt satsing på klimatilpasning. Hva blir nytteverdien for vannbransjen? Norsk Vanns Årskonferanse. Trondheim, 07.09.2016

Bohne, R.A & Kvande, T: Climate mitigation and adaptation. NTNU TBA4171. Trondheim, 01.09.2016

Raspati, G: Blue green solutions in urban environment. Nettverkssamling Blågrønne strukturer. Multiconsult. 01.09.2016

Kvande, T: Klima 2050. Byutviklingsseminar. Trondheim kommune. Trondheim, 26.08.2016.

Muthanna, T.M: Hva skal vi dimensjonere rør og flomveier for i fremtiden, og hvordan gjør vi det? Klimatilpasningsdagene. Skjævelandgruppen. Sandnes, 25.08.2016

Trandem, J: Funksjon og resultater fra test- og demonstrasjonsfeltet. Klimatilpasningsdagene. Skjævelandgruppen. Sandnes, 25.08.2016

Laanke, B: Klima 2050. Klimatilpasningsdagene. Skjævelandgruppen. Sandnes, 25.08.2016

Petkovic, G: Veger og klimaendringer. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 11.08.2016

Bergly, G & Båtvik, D.R: Forskningssenteret Klima 2050. SINTEF Byggforsk-dagen. Oslo, 10.06.2016

Lisø, K.R: Hvilke muligheter gir digitalisering og industrialisering for byggenæringen og hva trenger vi mer kunnskap om? SINTEF Byggforsk-dagen. Oslo, 10.06.2016

Helness, H: DESSIN. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 09.06.2016

Time, B: SFI - Klima 2050. FME ZEB Styremøtet. Trondheim, 03.06.2016

Torres, M.F: New ways of governance for water infrastructure management. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 12.05.2016

Sivertsen, E: Klima 2050 - Tilpasning til et klima i endring. Visit from scientific students from KVT. Trondheim, 09.05.2016

Time, B: Introduction to Klima 2050. Visit to EMPA, Dialogue-meeting. Zürich, 29.04.2016

Time, B: Introduction to Klima 2050. Visit to Oak Ridge National Laboratory, Dialogue-meeting. Oak Ridge, Tennesse, 25.04.2016

Le, T.M.H: Protection measures against debris flow. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 14.04.2016

Kvande, T: Klimautfordringer. Skanska Ettermarkedskonferansen. Maura, 12.04.2016

Time, B: SFI Klima 2050 - Næring, Offentlig sektor og Forskning - sammen. NIFS temadag. Oslo, 12.04.2016

Time, B: SFI Klima 2050. Konferansen Transportforskning 2016. Oslo, 17.03.2016

Johannessen, B.G: Effekten av grønne tak - et doktorgradsarbeid. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 10.03.2016

Kreutzer, I: Bygg som kan stå ute. Klima 2050. Byggedagene. Oslo, 09.03.2016

Sivertsen, E: Klima 2050: Tilpasning til et klima i endring. Vannbransjens innovasjonskonferanse. Trondheim, 01.03.2016

Almås, A-J: Climate adaptation of buildings and infrastructure. NTNU TBA4170. Trondheim, 19.02.2016

Azrague, K: Konkrete overvannsløsninger som skal testes under Klima 2050-prosjektet. Fagtreff, Vannforeningen. Trondheim, 16.02.2016

Sivertsen, E: Klima 2050 - Hva skal vi gjøre? Fagtreff, Vannforeningen. Trondheim, 16.02.2016

Almås, A-J: Climate adaptation of buildings and infrastructure. DSB - Experience exchange seminar on "Practical solutions to climate risk and vulnerability assessments". Oslo, 16.02.2016

Flyen, C: Cultural valuable buildings and climate change responses in a user perspective - CulClim. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 11.02.2016

Muthanna, T.M: Center for Research-based Innovation (SFI) Klima2050. 25th Seminar on Urban Hydrogeology. Trondheim, 03.02.2016

Labonnote, N: Analysis of inventory databases including flooding damage data. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 14.01.2016

Time, B: Klima 2050 - om konsekvenser for bebygd miljø. Tekna Kursdagene, Signalarrangement, Oversvømmelse i byene - hvor sitter proppen? Trondheim, 06.01.2016

Watn, A & Christensen, S: Sluttrapport fra NIFS-programmet - en orientering. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 10.12.2015

Azrague, K: Klima 2050 Stormwater management - Systems to manage SW Close to the source of contamination. Høstseminar VAnnforeningen. 26.11.2015

Wood, J.R: SG Weber Leca Klima 2050. Høstseminar VAnnforeningen. 26.11.2015

Time, B: Hva er nytt fra forskningen? Norsk bygningsfysikkdag. Oslo, 19.11.2015

Time, B: Reduksjon av risiko ved klimaendringer for det bygde miljø på land - hvordan tenker vi? Klimakonferansen for fiskeri- og havbruksnæringen. Trondheim, 17.11.2015

Eidsvig, U & Chiu, J.K.Y: Measuring perceptions on risk management: Example with an ongoing work applied to landslide hazards. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 12.11.2015

Time, B: Klimatilpasning på Bygg. Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning. Trondheim kommune og STFK. 09.11.2015

Time, B: Klima 2050 & FoU. Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning. Trondheim kommune og STFK. 09.11.2015

Fylling, A: Hvordan skal vi tilpasse oss et villere og våtere klima? ByggArena 2015. Haugesundregionens Næringsforening. Haugesund, 31.10.2015

Almås, A-J: Klimatilpasning - det handler ikke bare om skred og flom. Byggesaksdagene. Direktoratet for byggkvalitet. Lillestrøm, 27.10.2015

Fylling, A: SFI Klima 2050. OSKAR-konferansen. Fornebu, 27.10.2015

Azrague, K: Stormwater management - Systems to manage SW close to the source of contamination. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 08.10.2015

Almås, A-J: Klimatilpasning av bygg og SFI Klima 2050. Forelesning Høgskulen i Sogn og Fjordane. Sogndal, 01.10.2015

Time, B: SFI Klima 2050. Dialogmøte. SP. Borås, 23.09.2015

Almås, A-J: Klimatilpasning av bygg og SFI Klima 2050. Forelesning NTNU. Trondheim, 15.09.2015

Gullbrekken, L: Climate robustness of wooden roofs. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 10.09.2015

Hygen, H.O: Ektremvær og klimaprognoser: Hva sier statistikken og krystallkula i 2015? Norsk Vann Årskonferansen. Kristiansand, 02.09.2015

Røstum, J: Hvordan håndtere overvann i eksisterende bebyggelse? Norsk Vann Årskonferansen. Kristiansand, 01.09.2015

Riis, C: Naturskadeforsikring. BIs Senter for byggenæringens 10års jubileum. Oslo, 01.09.2015

Kvålshaugen, R: Klimaendringer og byggenæringen. BIs Senter for byggenæringens 10års jubileum. Oslo, 01.09.2015

Flyen, C: Klimatanpasning av installationer - Ökade risker før frysskador och återströmning av avloppsvatten. Nordiskt vattenskadeseminarium. Haikko, Borgå, Finland, 26.08.2015

Flyen, C: Slik vil Klima2050 bidra til færre fuktproblemer. Kommunal- og moderniserings-departementet. Oslo, 15.06.2015

Hjermann, J.O: Tilpassing til klima, energi og miljø. Takmesse. Takentreprenørenes Forening. Gardermoen, 12.06.2015

Hjermann, J.O: Klimatilpasning av bygg - hvilke mål og oppgaver ligger i det store forskningsprosjektet Klima 2050? Norsk murdag. Bergen, 12.05.2015

Time, B & Watn A: SFI Klima 2050. Dialogmøte. Miljødirektoratet. Oslo, 07.05.2015

Bohne, R.A: SFI Klima 2050. TREseminar. TreSentret/NTNU. Trondheim, 06.05.2015

Kvande, T: Våt framtid. Fagseminar: Overvann og byutvikling - løsninger for fremtiden. Oslo kommune og Næringslivsringen. Oslo, 29.04.2015

Hauge, Å.L: Forskning: Slik vil Klima2050 bidra til færre fuktproblemer. Nasjonalt fuktseminar. SINTEF/Mycoteam. Oslo, 16.04.2015

Time, B: Sustainable building and infrastructure - Utviklingstrender mot 2030/50 og hva er viktige forskningsutfordringer. Seminar. Universitetet i Agder. Fevik, 12.03.2015

Time, B, Kvande T: SFI Klima 2050. Dialogmøte. Direktoratet for byggkvalitet. Oslo, 12.01.2015

Time, B: Geomatikk og klimautfordringer. Tekna Kursdagene NTNU. Trondheim, 08.01.2015