Tilslag på EU-prosjekt

Prosjektet har som mål å demonstrere hvordan naturbaserte løsninger kan tilby robuste, bærekraftige og kostnadseffektive tiltak for å redusere risikoen ved ekstreme værsituasjoner i rurale fjellstrøk. Totalbudsjettet for 4 år er 10 mill. €, hvorav ca halvparten skal gå til direkte tiltak med bruk av naturbaserte løsninger. Det er i alt 15 partnere, der NGI er koordinator og Oppland fylkeskommune er ansvarlig for ett av testområdene. Forventet oppstart er våren 2018. Ambisjonen er å koble Klima 2050 inn i dette arbeidet for gjensidig nytte.

Bilde fra flom i Kvam, Gudbrandsdalen i 2014

Bilde fra flom i Kvam, Gudbrandsdalen i 2014

Premisset i PHUSICOS er at naturen i seg selv er en kilde til ideer og løsninger for å minimere risikoen som klima-drevne naturskader står for. Tanken er derfor at naturbaserte løsninger kan være fleksible alternativer til tradisjonelle ingeniør-løsninger. PHUSICOS skal bidra til å teste dette ut gjennom fem innovative prosesser:

 • Designe bærekraftige forvaltningstjenester ved bruk av Living Labs

 • Teknisk innovasjon og evaluering av disse

 • Ledelsesinnovasjon i form av planverktøy, styringsdokumenter og implementering av mekanismer for bærekraftig bruk

 • Skape en kunnskapsplattform gjennom en læringsarena

 • Etablere en omfattende og nyskapende data-plattform med produkter og løsninger

Til dette vil prosjektet benytte hovedsakelig tre test-områder:

 • Gudbrandsdalen, Norge
  opplevde storflom etter ekstremnedbør, med omfattende ødeleggelser av jordbruksområder og infrastruktur. I gang med prosjektet Lågen 2020.
 • Serchio River Basin, Italia:
  har hatt ekstrem tørke og flom. Ny kanal fra nærliggende innsjø prosjekteres for å redusere risiko.
 • Pyreneene, Frankrike-Spania:
  Flom og jordskred pga. klimaendring opptar mange områder i Pyreneene.

I tillegg er det to "konsept"-områder med i prosjektet:

 • Isar River Basin, Tyskland:
  Området med flom og erosjon-problem. Noen tiltak er gjennomført, men det er behov for systematisk evaluering av disse tiltakene.
 • Kaunertal Valley, Østerrike:
  Jordskred, stein- og fjellskred og løsmasseskred pga. ekstremvær. Ser stor nytte av naturbaserte løsninger.