Klima 2050 på årets Horisontkonferanse

Horisontkonferansen er Forskningsrådets største møteplass for næringsliv, offentlig sektor og forskere. Om årets tema: Vi har fått kniven på strupen. FNs klimarapport viser at vi er i ferd med å nå klodens tålegrense. Vi har kunnskap. Vi har teknologi. Vi har ressurser. Hvordan omsetter vi det i praksis til beste for naturen, samfunnet og næringslivet?  Klima 2050 er invitert for å vise hvordan vi utvikler nye verktøy på en rekke områder – og hvordan dette skjer i et tett samspill mellom offentlige etater, private næringslivsaktører og akademia. Last ned programmet her