Offisiell åpning av Klima 2050 og 8 andre SFIer

Fredag 18. september 2015 var det offisiell åpning for SINTEF og NTNUs 9 SFIer (sentre for forskningsdrevet Innovasjon). Administrerende direktør Arvid Hallén fra Norges Forskningsråd og Statssekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet poengterte i sine åpningstaler SFI-enes store muligheter for at næring og forskning sammen skal fremskaffe kunnskap som skal bidra til å skape nye innovasjoner innen viktige områder for Norge. Klima 2050 var godt representert på åpningen.