Klima i Norge 2100

22. september 2015 ble rapporten Klima i Norge 2100  lagt fram på Klimatilpasningskonferansen for et fullsatt publikum i Ingeniørenes hus. Rapporten er utarbeidet for å gi et oppdatert vitenskapelig grunnlag for klimatilpasning i Norge. Den beskriver kort årsaker til klimaendringer og variasjoner, og Norges beliggenhet i forhold til storstilte vær- og strømingsmønstre. og rapporten om. Hans Olav Hygen fra Meteorologisk Institutt er en av medforfatterne til rapporten.