Takrenne for BIPV tak

ZEB-laboratoriet er NTNU og SINTEF sitt nye nullutslippslaboratorium i Trondheim. Det 19 meter lange taket vil bestå av bygningsintegrerte solcellepaneler. Størrelsen på taket og glattheten til taktekningen er utfordrende med tanke på håndtering av takvann fra kraftige regnskyll. Masterstudent Katalin Sandor Johansen har sammen med PhD kandidat Anna Eknes Stagrum testet takrennen for forventede regnmengder om 100 år for å sikre en optimal utforming. Les om prøvingen og resultatene her.

Klima 2050 Rammeverk

Våtare vêr gir auka utfordringar for våre bygningar. For å sikre forsvarleg og lang levetid må vi ta omsyn til framtidig klima i prosjekteringa. Eit nytt rammeverk for klimatilpassing av bygningar vil hjelpe prosjekterande i å sikre forsvarleg og lang levetid i eit nytt klima. Status for rammeverket vart gitt i ei nyleg gjennomført temasamling i Klima 2050. Les meir her.

FUTURUM - En utstilling om framtida

Futurum er en framtidsrettet utstilling om det grønne skiftet og hvordan vi kan nærme oss framtidssamfunnet. Klima 2050 har støttet arbeidet med utstillingen Klimaendringer i Trondheim. Den viser hva vil endringer i klimaet ha å si for Trondheim? Hvordan vil byen se ut dersom havnivået stiger? Her kan du ta på briller og se selv, og du kan hoppe opp på tredemøllen for å spille et spill om hvordan vi kan stanse klimaendringene. Les mer her.

EviBAN kick off meeting in Trondheim May 2019

The recently awarded Water JPI project Evidence based assessment of natural water retention measures for sustainable water management (EviBAN) arranged its kick-off meeting in Trondheim in end of May. The project will have a formalised collaboration with Klima 2050 and during the kick-off meeting the participants from Finland, France, South Africa and Norway visited the Høvringen test site. Klima 2050 Phd-student Vladimir Hamouz hosted the site visit and presented the different solutions currently installed at Høvringen. Read more here

Achivements from Klima 2050

Klima 2050 strengthen companies’ innovation capacity through a focus on long-term research. Emphasis are be placed on development of moisture-resilient buildings, stormwater management, blue-green solutions, measures for prevention of water-triggered landslides, socio-economic incentives and decision-making processes. Read yearly summary of results and highlights here.

Klima 2050 partnere på GP2019

I mai var flere av Klima 2050s partnere (Finans Norge, NVE, SVV, Met) tilstede på GP2019 (Global Platform for Disaster Risk Reduction) i Sveits. På dette møtet offentliggjorde FNs ansvarlige organisasjon for tematikken (UNDRR – UN Office for Disaster Risk Reduction) to rapporter med stor relevans. Viktig norsk arbeid om kommunenes behov for forsikringsselskapenes skadedata er omtalt i rapportene som eksempler til etterfølgelse på privat-offentlig samarbeid. De to rapportene er Socioeconomic and data challenges: Disaster risk reduction in Europe og Opportunities to integrate disaster reduction risk and climate resilience into sustainable finance, May 2019. Les Finans Norges oppsummering fra møtet her. Klima 2050s arbeid innenfor samme tema kan leses i en kort artikkel i siste utgaven av Norsk Vann;  Skadedata fra forsikringsselskapene. Klima 2050 følger opp dette temaet videre i 2020 bl.annet gjennom evaluering av DSB sin kunnskapsbank for kommunene. Kunnskapsbanken søker å inkludere forsikringsdata.