Kommunene etablerer eget nettverk for klimatilpasning

Kommunesektorenes organisasjon, KS,  har etablert et eget nettverk for klimatilpasning for norske kommuner. Ca 25 kommuner deltar og de to første samlingene ble gjennomført i Trondheim i vår. Nettverkssamlingene har blant annet orientert om arbeidet i regi av Klima 2050.  15.juni 2017 deltok rundt 50 av møtedeltakerne på befaring av klimatilpasningstiltak i Trondheim, hvor ett av stedene som ble besøkt var avløpsrenseanlegget på Høvringen feltstasjon. Her orienterte Vladimir Hamoz deltakerne om det pågående pilotprosjektet med blå-grønne og blå-grå tak på feltstasjonen.

Science for disaster risk management 2017: knowing better and losing less

The Disaster Risk Management Knowledge Centre under the European Commission has produced first flagship science report "Science for disaster risk management 2017: knowing better and losing less". This report is the result of the multi-sectorial and multi-disciplinary networking process. It represents the combined effort of more than two hundred experts, among them Mia Ebeltoft at Finance Norway, one of the partners in Klima 2050. See here for more information.

Data om klimahendelser må systematiseres

Klima 2050 Report 6 Stormwater-related databases - Review and recommendations viser at det er behov for mer standardisert og systematisk innsamling av data for å kunne bedre klimatilpasningen av bygninger og infrastruktur. Ved å lære fra tidligere regn- og flomhendelser kan framtidige hendelser forebygges og store kostnader spares. Les mer her i pressemeldingen fra SINTEF Byggforsk.

Evoked - nytt prosjekt på klimatjenester

I en felles europeisk utlysning om klimatjenester (ERA-NET Cofund on Climate Services) har Forskningsrådene i 13 land og EU-kommisjonen samarbeidet. Nå har sju prosjekter med norsk deltakelse fått midler og to av disse ledes fra Norge. Det ene prosjektet ledes av Norges Geotekniske Institutt (NGI) og der skal Larvik være en av fire "living labs". Formålet med prosjektet er å øke forståelsen av usikkerhetene knyttet til klimadata for at de skal bli enklere å forstå og mer anvendbare for sluttbrukere som er opptatt av å redusere klimarisikoer. Prosjektet skal blant annet forbedre dialogen mellom klimaforskerne og lokale aktører for å finne frem til gode strategier for klimatilpasning. Prosjektet vil også se på hvilke data eller framskrivninger som gjør at folk faktisk vil tilpasse seg klimaendringer. Mer info er å finne her.