Nettverk for å lære klimatilpasning. Hvorfor og hvordan?

Når vi skal sikre bygg og infrastruktur mot ekstreme klimapåkjenninger, holder det ikke å utvikle nye tekniske løsninger. Vi må også se på de underliggende samfunnsmessige barrierene. Mer samarbeid på tvers av kommuner og sektorer er ett av de viktigste tiltakene for å få tatt nye løsninger i bruk. Kunnskapsheving og endring av holdninger til klimatilpasning skjer lettest gjennom læring i nettverk. Klima 2050 har kommet med en ny rapport om tema. Last ned rapporten her.

Spin-off prosjektet PHUSICOS er nå offisielt i gang!

Horizon 2020 prosjektet PHUSICOS (According to nature) hadde sitt offisielle oppstartsmøte på NGI 12-13 juni, etterfulgt av en ekskursjon til demonstrasjonslokaliteter i  Gudbrandsdalen. Prosjektet er en såkalt 'Innovation action', og temaet omhandler natur-baserte løsninger for å redusere risiko fra flom og skred, og PHUSICOS fokuserer på fjellområder. NGI er koordinator for prosjektet og 36 entusiastiske prosjektmedarbeidere fra alle partnerne deltok på oppstartsmøtet. De naturbaserte løsningene skal demonstreres i totalt 5 områder, i Norge, Italia, Østerrike, Tyskland, samt et område i Pyreneene der både Frankrike og Spania inngår. Følg prosjektet på dets nettside

Klima 2050 på «I Front» møte

Miljødirektoratet drifter et nasjonalt klimatilpasningsnettverk, I Front, som består av de 11 største bykommunene i Norge. Nettverket er oppfølger til Framtidens byer (2008-2014). Klima 2050 ved Åshild Lappegard Hauge fra SINTEF og Mia Ebeltoft fra Finans Norge deltok på møtet 12. juni med foredrag om arbeid vi gjør i senteret knyttet til skadedata for bedre forebygging. Les mer om I front her.

Klimatilpasningsdagene 2018

For tredje gang arrangerer Storm Aqua og Skjæveland Gruppen Klimatilpasningsdagene. Sett av 12.-13. september på Clarion Hotel Air like ved Stavanger Lufthavn Sola. Konferansen har et praktisk fokus og belyser aktuelle tema innen disponering av overvann. Utgangspunktet er oppgaver som aktører stilles overfor gjennom daglig virksomhet. I løpet konferansen vil Klima 2050s pilotprosjekter om rensing av overvann ved Stavanger Lufthavn Sola og på FV505 vil bli presentert. Mehdi Ahmadi SINTEF vil gi en oversikt over oppgaver og utfordringer med naturbaserte løsninger, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg vil Klima 2050 være ordstyrer for den tematiske seksjonen om innovasjon og samspill. Program og påmelding til Klimatilpasningsdagene 2018 finner du her.