Achievements from Klima 2050

Klima 2050 will reduce the societal risks associated with climate changes and enhanced precipitation and flood water exposure within the built environment. Emphasis is placed on development of moisture-resilient buildings, stormwater management, blue-green solutions,  measures for prevention of water-triggered landslides, socio-economic incentives and decision-making processes. A summary of results and highlights from 2017 is given here.

Formidling og deling av skadedata

Klima 2050 partner Finans Norge inngår samarbeidsavtale med DSB om formidling og deling av skadedata inn til DSBs kunnskapsbank. Dette samarbeidet er relevant for flere av aktivitetene i Klima 2050, og vi jobber også tett med disse aktørene i videreutviklingen av forskningen publisert i Klima 2050 report no. 6  Stormwater-related Databases og Klima 2050 report no. 4 Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur – samfunnsmessige barrierer og drivere.  

PhD samling på Røros

Klima 2050 har en rekke dyktige PhD-studenter i arbeid, som alle forsker på ulike felt med formål å øke kunnskapsgrunnlaget slik at vi får redusert samfunnsrisiko knyttet til klimaendringer og økt grad av nedbør. To ganger i året arrangerer vi en sosial og faglig samling for studentene og deres veiledere. Denne gangen gikk turen til Røros. Les mer her.

Hvordan bygge fremtidens tretak?

Lars Gullbrekken, NTNU/SINTEF, er i ferd med å ferdigstille sitt PhD-arbeid i Klima 2050. Hans forskning er knyttet til klimatilpasning av tak med bærekonstruksjon i tre. Resultatene fra hans arbeider er direkte anvendbar kunnskap for aktører som designer og bygger tak i tre. Med ny kunnskap vil framtidens retningslinjer i større grad kunne tilpasses ulike arkitektoniske løsninger, takløsninger med og uten solceller og ta større hensyn til lokale klimaforhold. Lars er foredragsholder på Fagtreffet Hvordan bygge fremtidens tretak?  som arrangeres i Trondheim 9. januar. Les mer om arrangementet her.

Klima 2050 representert under Conference on Environmental Psychology

Konferansen ble arrangert på Lillehammer 29.-30. november i regi av Norsk miljøpsykologisk nettverk. Formålet med konferansen var å presentere forskning innen fagområdet miljøpsykologi, og gi forskere og studenter mulighet til å knytte kontakter mellom fagområder innen psykologi og samfunnsvitenskap. Forsker Åshild Lappegard Hauge har i tillegg til å bidra til arrangementet av konferansen, også presentert Klima 2050 sin forskning på betydningen av nettverk for å lære klimatilpasning. Les mer om konferansen her.