Back to All Events

Lars Gullbrekken - Defence of PhD thesis

PhD thesis: ”Climate adaptation of pitched wooden roofs”.
Location: H1, Gløshaugen

10:15   Trial lecture: "Non-destructive field measurement of moisture in building constructions – Possibilities and experiences"
13:15    Defence

Lars Gullbrekken har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for bygg- og miljøteknikk, innlevert avhandling med tittel «Climate adaptation of pitched wooden roofs» 

Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt: 
 Professor Targo Kalamees, Tallinn University of Technology, Estland
 Førsteamanuensis Paula Wahlgren, Chalmers tekniska högskola, Sverige
 Professor Rolf Andre Bohne, NTNU

Professor Rolf Andre Bohne ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU, har administrert komiteens arbeid. 

Prøveforelesningen vil bli holdt i H1, Hovedbygget, Gløshaugen, 03.05.18 kl. 10:15 over oppgitt tema «Non-destructive field measurement of moisture in building constructions – Possibilites and experiences». 

Disputasen vil bli holdt i H1, Hovedbygget, Gløshaugen, 03.05.18 kl. 13:15. 

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte. 

Arbeidet er utført ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU. Hovedveileder har vært professor Tore Kvande, Institutt for bygg- og miljøteknikk. Medveiledere har vært sjefforsker Berit Time, Sintef Byggforsk, og professor Stig Geving, Institutt for bygg- og miljøteknikk

Earlier Event: April 26
Lunsjpresentasjon Klima 2050
Later Event: May 7
Lunsjpresentasjon Klima 2050