Temasamling "Oppfølging av NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder"

  • SINTEF Byggforsk Forskningsveien Oslo, Oslo, 0373 Norway

Arbeidspakke 2: Overvannshåndtering inviterer alle partnerne til temasamling i Oslo den 3. februar 2016.

Tema: Oppfølging av NOU 2015:16 "Overvann i byer og tettsteder"

Samling er kun åpen for partnerne i Klima 2050. Program og påmeldingsinformasjon kan lastes ned fra e-Rom her.

Frist for påmelding: 26. januar 2016