Deling av forsikringsdata

Tidligere forskning et har vist at nytteverdien av skadedata på adressenivå fra forsikringsselskapene for kommunene var høy. Dataene bidro til å forstå risikobildet bedre, og ta velinformerte valg om hvilke områder man skulle prioritere tiltak i.

Denne studien har søkt å avdekke holdningene til deling av skadedata i de største forsikringsselskapene i Norge. Totalt har 15 informanter i forsikringsbransjen har gitt sine synspunkter gjennom kvalitative intervjuer. Undersøkelsen viser at de største forsikringsselskapene i Norge, som representerer mer enn 90 % av markedet, er villige til å dele skadedata med kommuner og offentlige etater som arbeider med forebygging og klimatilpasning.

Forsikringsselskapene kan dele data på adressenivå forutsatt at de dataene som kan hentes ut, er aggregert høyere enn adressenivå. Dette henger sammen med forsikringsselskapenes ansvar for personvernet til kundene. Det er opp til myndighetene hvordan disse juridiske spørsmålene kan løses. Det er også svært viktig med innlogging og kommersiell sensitivitet, slik at kun utvalgte instanser får tilgang. De som er intervjuet foretrekker at selskapene pålegges å dele data. Prosessen med registrering av skadedata i selskapene ser ut til å være tilstrekkelig digitalisert til at evt. overføring av skadedata vil kunne gå problemfritt.

Holdningene blant lederne i de største norske forsikringsselskapene mot å dele forsikringsdata med kommuner / offentlige interessenter er presentert i Klima 2050 Report 11.