Fuktsikker ombygging til blågrønne og blågrå tak

Fortetting i byområder gjør at andelen vannabsorberende overflater reduseres, og overvannsledninger får jobben med å ta unna en større andel av nedbøren. Ved intense regnskyll kan det oppstå kapasitetsproblemer i overvannsledninger. Det medfører økt risiko for tilbakeslag i kjellere samt oversvømmelse i områder rundt kummer.

Blågrå og blågrønne tak er blitt viktige bidrag til overvannshåndtering. Det er også mulig å bygge slike tak når man oppgraderer bygninger. Vi har utviklet en anvisning som omhandler problemstillinger og sjekkpunkter ved ombygging av eksisterende tak til blågrønne og blågrå tak. Den belyser forhold som må tas hensyn til i oppstartsfasen, prosjekteringsfasen og utførelsesfasen:

Vitenskapelig grunnlag