Våt murmørtel gir best heft og regntetthet

Murmørtel blandes på byggeplass av tørrmørtel og vann. I motsetning til andre blandeprosesser på byggeplass der vekt eller volum gir blandeforholdet, blandes mørtel til den konsistens mureren foretrekker. Våre undersøkelser viser at variasjonen i vannmengde har stor innvirkning på heften mellom mørtel og teglstein, og dermed på kvaliteten til det ferdige murverket.

Bruk av våt murmørtel gir best heft til teglstein og dermed best bøyestrekkfasthet, initialskjærfasthet og regntetthet. Variasjonen i vannmengde brukt på norske byggeplasser er stor og betydelig med tanke på kvaliteten til herdet teglmurverk. Vi anbefaler en tydelig angivelse av vanntilsetningen til tørrmørtelen for å sikre jevn og god murkvalitet.

Les mer:

Vitenskapelig grunnlag

  • Slapø, F, Kvande, T, Høiseth, K.V, Hisdal, J-M & Lohne, J: Mortar water content impact on masonry strength. Masonry International 2018, Vol 30(3), p. 91-98; ISSN 2398-757X

  • Slapø, F, Kvande, T, Bakken, N, Haugen, M & Lohne, J: Masonry’s Resistance to Driving Rain: Mortar Water Content and Impregnation. Buildings 2017, Vol. 7(3), p. 70; doi:10.3390/buildings7030070, ISSN 2075-5309