Technical Journals

Hisdal, J-M, De Weerdt, K, Strømmen, I og Kvande, T: UROP rulerByggeindustrien 19/2017 s 34

Balstad, S, Muthanna, T og Sivertsen, E: Vinteråpne regnbed. Byggeindustrien 15/2017 s 60

Slapø, F og Kvande, T: Våt murmørtel gir best heft. Murmesteren 4/2017 s 32-34

Fornes, P: Flomskred-modellering. Byggeindustrien 13/2017 s 32

Slapø, F, Kvande, T og Bakken, N: Bortkastet impregnering mot slagregn. Byggeindustrien 12/2017 s 56

Tsegaw, T.A og Alfredsen, K: Flomrisikomodeller for små nedbørfelt. Byggeindustrien 11/2017 s 46

Hauge, Å.L og Ebeltoft, M: Gode nettverk gjør klimatilpasning muligByggeindustrien 11/2017 s 47

Slapø, F og Kvande, T: Mørtelkonsistens - stor betydning, liten oppmerksomhet. mur+betong 2/2017 s 51-52

Rognstad, A.B og Muthanna, T.M: Vannrensing med søppelrester. Byggeindustrien 10/2017 s 38

Sivertsen, E og Drageset, A: Utvikler kunnskapsportal for overvann. Byggeindustrien 9/2017 s 38

Slapø, F og Kvande, T: Best med våt murmørtel. Byggeindustrien 8/2017 s 34

Asphaug, A: Bedre løsninger for konstruksjoner under bakken. Byggeindustrien 7/2017 s 32

Eidsvig, U og Chiu, J: Håndteres skredrisiko godt nok i Norge? KommunalTeknikk 1-2017 s 24-27

Kvande, T og Bohne, R.A: ZEB Flexible Lab i undervisningByggeindustrien 4/2017 s 32

Gullbrekken, L: Effektiv vinddrevet lufting av tak. Byggeindustrien 1/2017 s 36

Gullbrekken, L, Grynning, S, Kvande, T og Time, B: Klimatilpassa tretak for fremtidens bygninger. Tre & Profil 5/2016 s 56-57

Thodesen, B & Time, B: Når taket dørByggeindustrien 17/2016 s 122

Hauge, Å.L: Overveldende mange veiledere om klimatilpasningByggeindustrien 15/2016 s 40

Gullbrekken, L: Nye råd om bruk av konveksjonssperre. Byggeindustrien 14/2016 s 34

Thi Le: Modelltesting gir bedre sikring mot skred. Byggeindustrien 12/2016 s 32

Kvande, T & Jacobsen, T: Vi bygger nullutslippslaboratoriumByggeindustrien 10/2016 s 41

Sivertsen, E Time, B & Kvande, T: Klima 2050 – Hva skal vi gjøre? Vann 2/2016 s 194-196

Azrague, K, Raspati, G, Muthanna, T.M, Andersen, J.E & Lindseth, H.K.H: Specific stormwater solutions to be tested within the research Based Innovation Centre (SFI) Klima 2050. Vann 2/2016 s 197-199

Sivertsen, E & Time, B: Vi trenger nye løsninger for overvannshåndtering. Byggeindustrien 6/2016 s 35

Geving, S: Smarte dampsperrer. Byggeindustrien 17/2015 s 98

Kvande, T: Teglmur i regnvêr. Byggeindustrien 16/2015 s 102-103

Sægrov, S: Ned med vannet! Byggeindustrien 15/2015 s 224

Kvande, T: Nytt klima: Nye laster. Byggeindustrien 11/2015 s 36

Gullbrekken, L: Problematiske tak. Byggeindustrien 10/2015 s 43

Thorolfsson, S.T: Blågrønne overvannsløsningerByggeindustrien 9/2015 s 42