Presentations, lectures, courses and seminars

Time, B: Byggeri i koldt klima, Symposie om fremtidssikret arktisk byggeri, Indvielse af nye laboratoriebygninger, DTU, København, 28.11.2018 

Kalsnes, B, Bache, B.K: KlimaGrunn dialogkonferanse. Næringslivets Hus, Oslo, 26.11.2018

Lohne, J: Et annet klima, andre krav til bygg. Klima 2050 Norge. BA6101 Ombygging og forvaltning av bygninger, NTNU, Trondheim. 22.11.2018

Hygen, H.O: Klimaendringer og hvordan de vil påvirke bygg og infrastruktur. Sykehusbyggkonferansen 2018, Trondheim, 13.11.2018

Sivertsen, E: Nye verktøy fra Klima 2050 for å håndtere overvann. Teknologidagene, Trondheim, 31.10.2018

Lindsay, E: Towards an automated system for landslide mapping. Teknologiedagene. Trondheim, 31.10.2018

Time, B: Klimatilpasning i praksis. Klima 2050 - fra forskning til anvisning. Byggforskserien 60 år, Oslo. 30.10.2018

Lindsay, E & Nøst, H. Machine Learning application: landslide early warning systems. ML Workshop NGI. Oslo, 22.10.2018

Hauge, Å.L: Nettverk for å lære klimatilpasning – hvordan og hvorfor. Miljødirektoratet, Trondheim, 18.10.2018

Eidsvig, U: Informasjonsbehov og kost-nytte analyser. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. Trondheim/Oslo, 11.10.2018

Hauge, Å.L: The insurance companies’ attitudes to sharing loss data with the municipalities for better climate adaption. Damage modelling workshop. Paris, France, 02.10.2018

Kokkonen, A: Organizational Change as Facilitating Climate Adaption of the Built Environment. Frokostpresentasjon i Klima 2050. Trondheim/Oslo, 27.09.2018

Helness, H: Klima 2050 in 5 minutes. Norwegian Seminar in the Nordic booth. IWA World Water Congress & Exhibition 2018, Tokyo, 18.09.2018

Andenæs, E: Høvringen - Test site for blue-green/grey roof development. Delegation from China Environmental Protection Industry. Høvringen renseanlegg. Trondheim, 17.09.2018

Gullbrekken, L & Bøhlerengen, T: Hvordan bygge fremtidens tretak? Byggforskserien. Fagtreff. Tromsø, 13.09.2018

Lindsay, E: Landslide Early Warning System, Norway. LARAM school. Salerno, Italy. 12.09.2018

Harbitz, C.B: Climate adaption between mountains and fjords. Klimatanpassning Sverige 2018: Strategier, åtgärder och investeringar för hantering av klimateffekter. Stockholm, 06.09.2018 2018

Time, B & Kvande T: Klima 2050 Rammeverk. Dialogmøte. Direktoratet for byggkvalitet. Oslo, 30.08.2018

Azrague, K: Pilot airport Sola - Status. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 30.08.2018

Karlsnes, B: Natural hazards related Research at NGI. Delegation from Changde City, China. NGI, Oslo, 27.08.2018

Kvande, T & Bergheim, E: Klima 2050 og takforsøk på Høvringen. Høvringen renseanlegg, Trondheim kommune. Trondheim, 21.06.2018

Sondell, R.S: Informasjonsbehov ved klimatilpasning til flom. Frokostpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 14.06.2018

Hauge, Å.L: Skadedata for bedre forebygging - Intervjuundersøkelse. I Front, Miljødirektoratets klimatilpasningsnettverk for storbyene. Oslo, 12.06.2018

Gullbrekken, L & Bøhlerengen, T: Hvordan bygge fremtidens tretak? Byggforskserien Fagtreff. Bergen, 30.05.2018

Time, B: Climate adaptation of buildings - a national framework, IRCC Symposium - Sustainability in the construction sector, Österreichisches Institut für Bautechnik, Vienna, 23.05.2018

Heyerdahl, H: Landslide assessment for railway infrastructure. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 07.05.2018

Gullbrekken, L: Climate adaptation of pitched wooden roofs. Defence of Thesis. NTNU Trondheim, 03.05.2018

Gullbrekken, L: Non-destructive field measurement of moisture in building Constructions - Possibilities and experiences. Trial lecture, Defence of Thesis. NTNU Trondheim, 03.05.2018

Uvsløkk, S & Bøhlerengen, T: Hvordan bygge fremtidens tretak? Byggforskserien Fagtreff. Oslo, 03.05.2018

Lindsay, E: Early Warning System for rainfall induced landslides. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 26.04.2018

Eidsvig, U: Klima 2050 - Landslides triggered by hydro-meteorological processes. NORDRESS (Nordic Centre of Excellence on Resilience and Societal Security) årsmøte. Malmö, 25-26.04.2018

Time, B: Klima 2050 - fokus på erfaringer med partnere fra offentlig sektor. SFI Forum Forskningsrådet. Lysaker, 19.04.2018

Sivertsen, E: Hvilke løsninger utvikles i Klima 2050? Vannbransjens Innovasjonskonferanse. Oslo, 19.04.2018

Møller-Pedersen, P: Fra ide til marked på 15 måneder: Hvordan Klima 2050 er en møteplass for forskere og aktive bedriftspartnere. Vannbransjens Innovasjonskonferanse. Oslo, 19.04.2018

Time, B: Klima 2050 - resultater og aktiviteter med fokus på bygninger. Naturskadefondet i Landbruksdirektoratet besøker NTNU. Trondheim, 09.04.2018

Kalsnes, B: Climate threats, Norway. Presentasjon for Europeisk geoteknisk fagkomité (ELGIP) om Climate Change Adaptation. SGI Linkøping, 05.04.2018

Sivertsen, E: Overvannsaktiviteter i Klima 2050. Natur for vann - Verdens vanndag. Oslo, 22.03.2018

Gullbrekken, L: Luftede tak som virker. Nasjonalt fuktseminar. SINTEF/Mycoteam. Oslo, 14.03.2018

Hauge, Å.L & Flyen, C: Nettverksarbeid og implementering av kunnskap. Foredrag Nettverk for klimatilpasning i Østfold. Moss, 14.03.2018

Andenæs, E: Performance of blue-green roof solutions in cold climates: A scoping review. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 08.03.2018

Time, B & Kvande, T, Klima 2050 - resultater og aktiviteter. Presentasjon og innspillmøte, Direktoratet for Byggkvalitet. Oslo, 02.02.2018

Time, B, Kvande, T & Hauge Å.L: Klima 2050 - resultater og aktiviteter. Dialogmøte med Standard Norge. Standard Norge Lysaker, 02.02.2018

Labonnote, N: The use of flood and stormwater data in Norway: Review and recommendations. Presentasjon hos Miljødirektoratet. Oslo, 01.02.2018

Time, B: Klima 2050. Dialogmøte med EPS-gruppen. SINTEF Trondheim, 31.01.2018

Bygballe, L: Klima- og miljøutfordringer som endringsdrivere - hvordan responderer virksomheter? Forelesning på Executive Master of Management program i Endringsledelse. Handelshøyskolen BI, 31.01.2018

Kvålshaugen, R: Practices in institutional projects as mobilizers of change: A case of adaptation to climate change. Presentasjon for forskergruppen på Global Project Center, School of Engineering. Stanford University, 24.01.2018

Kvålshaugen, R: Practices in institutional projects as mobilizers of change: A case of adaptation to climate change. Presentasjon på Scancor seminar. Stanford University, 19.01.2018

Gullbrekken, L & Bøhlerengen, T: Hvordan bygge fremtidens tretak? Byggforskserien Fagtreff, Tekna Kursdagene 2018. Trondheim, 09.01.2018

Laanke, B: Aktiviteter i Klima 2050 med direkte betydning for samfunnssikkerhet. Møte mellom SINTEF og statssekretær ved Justisdepartementet om samfunnssikkerhet. Trondheim, 02.01.2018

Grynning, S: Climate adaptation of public buildings through MOM - A case study. Frokostpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 15.12.2017

Elvebakk, K: Nytt fra forskningen: Klima 2050 - blågrønne løsninger. Norsk Bygningsfysikkdag 2017. Oslo, 29.11.2017

Muthanna, T.M: Grønne tak - siste nytt: Byggtekniske løsningerMåledata og eksempler fra Høvringen. Norsk Bygningsfysikkdag 2017. Oslo, 29.11.2017

Lohne, J: Et annet klima, andre krav til bygg - Klima 2050 Norge. Presentasjon i kursmodul i erfaringsbasert masterprogram "Eiendomsutvikling og -forvaltning". Trondheim, 23.11.2017

Bygballe, L.E & Kvålshaugen, R: Institutional projects as mobilizers of change in the realm of institutional complexity: The case of adaptation to climate change. NEON 2017. Bodø, 22-23.11.2017

Bygballe, L.E & Kvålshaugen, R: Institutional projects as mobilizers of change in the realm of institutional complexity: The case of adaptation to climate change. UCL The Bartlett School of Construction and Project Management Faculty seminar. London, 17.11.2017

Muthanna, T.M: Hydrological performance of a blue-grey roof in a cold climate. Stormfilter - Final workhop. Espoo, Finland, 14.11.2017

Sivertsen, E: Stormwater management in small catchments - recent results from Klima 2050. Stormfilter - Final workhop. Espoo, Finland, 14.11.2017

Sivertsen, E: Klimaendringer, økt nedbør, flom, ras, avløp på avveie. Hvordan underviser vi om det? RIF Nettverkstreffet 2017. Oslo, 01.11.2017

Bjordal, H: Geohazardsand risk on the Norwegian road network. Lecture given at BI Norwegian Business School in the MSc course Supply Chain Risk Management in Project-based Industries. Oslo,  30.10.2017

Time, B: Förandrat klimat, förändrade krav på byggnader, Klima 2050 Norge. RISE temadagar "Ett bättre byggande". Borås, 24-25.10.2017

Fornes, P: Debris flows rheology implementation in Klima 2050. Geofaredagen 2017, NGI. Oslo, 19.10.2017

Hauge, Å.L: Hvorfor gjør vi så lite klimatilpasning? Nettverk for klimatilpasning Østfold. Fredrikstad, 17.10.2017

Hauge, Å.L: Klima2050s forskningsprosjekt om skadedatabaser og ovase.no som kunnskapsportal om overvann. Innlegg på workshop hos Finans Norge. Oslo, 12.10.2017

Riis, C: En handlingsregel mot naturskader. Seminar, Vassdragsvern og flaum - kven har ansvar? Naturvernforbundet/DNT. Voss, 26.09.2017   

Gullbrekken, L: Risk reduction of large wooden roofs. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 14.09.2017

Hauge, Å.L: Samfunnsmessige drivere og barrierer for klimaomstilling. #klimaomstilling 2017. Sogndal, 31.08.2017

Møller-Pedersen, P & Time, B: Innovasjon gjennom eksisterende og nye testprosjekter innen overvannsdisponering. Klimatilpasningsdagene i regi av Storm Aqua. Sandnes, 31.08.2017

Hyrve, O & Egeland, R: Fordrøyende bruksrom på tak. Klimatilpasningsdagene i regi av Storm Aqua. Sandnes, 30.08.2017

Sivertsen, E: Innovasjon innen blå-grønne løsninger. Klimatilpasningsdagene i regi av Storm Aqua. Sandnes, 30.08.2017

Hauge, Å.L & Flyen, C: Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure. Møte med Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO). Oslo, 08.08.2017  

Solheim, A: Reducing the risk from natural hazards on critical infrastructure in Norway. XI International Convention on Environment and Development. Havanna, Cuba, 03-07.07.2017

Pecoraro, G: Early warning systems for rainfall-induced landslides: a multi-scale approach. Presentasjon ved Universitetet i Salerno, Italia, 28.06.2017

Sivertsen, E: Klima 2050 og overvannshåndtering. Foredrag for Trondheim kommune og Ullensaker kommune. 12.06.2017

Cepeda, J: Debris flows or muddy floodwater: Does it really matter to make a difference? Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 08.06.2017

Fornes, P: Numerical modelling of debris flows in KLIMA2050. 2017 International Conference on Landslide and Debris Flow Disasters. South Korea, 24.05.2017

Sivertsen, E: Overvann. SINTEFs Ledersamling. Trondheim, 22.05.2017

Hamouz, V & Muthanna, T.M: Preliminary results from Høvringen blue‐grey roofs. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 11.05.2017

Sivertsen, E: Fremtidens overvannsløsninger - forskning og realisering i Klima 2050. Klimax Frokostmøte. Trondheim, 26.04.2017

Solheim, A: Natural hazards and risk in a changing climate, Norway; Focus on infastructure and buildings. Avslutningsworkshop for EØS prosjekt mellom Norge (DBS) og Latvia om effekter av klimaendringer. Riga, Latvia. 28.04.2017

Almås, A-J: ZEB, ZEN og Klima 2050. Seminar, bilateralt prosjekt med CVUT Praha, Vestlandsforsking. Sogndal, 19.04.2017

Sivertsen, E: Klima 2050 og overvannshåndtering. Signering av I Front-avtale mellom Miljødirektoratet og Trondheim kommune. Høvringen i Trondheim, 19.04.2017

Raspati, G: A "roadmap" for blue-green strategies for planning. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 06.04.2017

Time, B: Klima 2050. Besøk fra ledergruppen i Statsbyggs Eiendomsavdeling. Trondheim, 28.03.2017

Folkvord, S: Forebygging, forsikring og fukt. Nasjonalt fuktseminar. SINTEF/Mycoteam. Oslo, 23.03.2017

Hauge, Å.L: Klimapsykologi: Hvorfor forebygger vi ikke bedre når alle vet alle klimaet blir våtere? Nasjonalt fuktseminar. SINTEF/Mycoteam. Oslo, 23.03.2017

Flyen, C: Ille er det og verre blir det - men hva gjør vi med det? Nasjonalt fuktseminar. SINTEF/Mycoteam. Oslo, 23.03.2017

Time, B: PhD-utdanning i Norge innen byggområdet. Møte i Svenske bygguniversitetets eksterne råd, Byggherrerna. Stockholm, 17.03.2017

Strømø, E-B: Status klimatilpasning i Trondheim kommune - Bakggrunn, organisering, samarbeid, ROS og sårbarhet, GIS, forskning. VærSmart! Trøndelag, Kurs om klimatilpasning i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag støtte fra Miljødirektoratet. Hell, 09.03.2017

Almås, A-J: Klimatilpassa bygning - definisjon. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 09.03.2017

Almås, A-J: Climatic change and development of a sustainable building practice. NTNU, TBA4170. Trondheim, 06.03.2017

Time, B: Klima 2050. Sonderingsmøte om Regionalt samarbeidsforum for klimaomstilling. Trondheim kommune, Byutvikling/Miljøenheten. Trondheim, 02.03.2017

Time, B: SFI Klima 2050. Klimaforsk, styringsgruppen (Norges Forskningsråds program). Oslo, 16.02.2017

Fornes, P: Landslides triggered by hydro-meteorological processes. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 08.02.2017

Strømø, E-B: Gjennomføringsmekanismer, roller og samarbeidsrelasjoner i klimatilpasningsarbeidet. VærSmart! Kurs om klimatilpasning i regi av Fylkesmannen i Oppland. Lillehammer, 26.01.2017

Solheim, A: Naturfarer, risiko og tilpasning. Norsk Geografisk Selskap årskonferanse, Lodsby Gods, 20.-21.01.2017

Tsegaw, A.T: Flood risk management on small catchments due to extreme storm events under future climate and land use changes. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 12.01.2017

Time, B: Klimakunnskap - fundamentet for fremtidens bygninger. Klimastatus. Seminar arrangert av Meteorologisk Institutt. Oslo, 05.01.2017

Solheim, A: Naturfarer, risiko og tilpasning. Norsk Geografisk Selskap årskonferanse. Losby Gods, januar 2017

Fornes, P: Debris flow simulation using CFD with non-Newtonian rheology. ETH Winter School. Monte Verità, Switzerland, januar 2017

Hauge, Å.L: Hva kan miljøpsykologi fortelle om utfordringene med klimatilpasning? Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 15.12.2016

Sivertsen, E & Møller-Pedersen, P: Overvannspakken i Klima 2050. VAnnforsk - vannforskning i Norge. Oslo, 29.11.2016

Hansen, E: Nytt fra Klima 2050: Fuktrobuste tretak. Norsk Bygningsfysikkdag. Oslo 24.11.2016

Geving, S: Smarte dampsperrer. Norsk Bygningsfysikkdag. Oslo, 24.11.2016

Almås, A-J: Bærekraftig oppgradering - Praktiske dilemmaer og eksempler. Klimaskallet, kurs i regi av NAL. Oslo, 08.11.2016

Time, B: Klima 2050 - an introduction to the research centre. NKS, Nordisk samarbeidsforum for Statsbygg og søsterorganisasjonene i Norden. Oslo, 08.11.2016

Almås, A-J: Bygningsmassen og klimaendringar. Etterutdanningskurs Høgskulen i Sogn og Fjordane. Sogndal, 01.11.2016

Time, B: Klima 2050 - samspill med Naturfareforum. Styringsgruppemøte Naturfareforum. Oslo, 26.10.2016

Strømø, E-B: Status klimatilpasning i Trondheim kommune - Bakgrunn, organisering, samarbeid, ROS, GIS, forskning. Fylkesmannen i Sør-Trøndelags beredskapssamling. Trondheim, 25.10.2016

Kvålshaugen, R & Bygballe, L: I strategiarbeid, skal vi bry oss om klimaendringer? Strategiforum, BI Alumni. Oslo, 24.10.2016

Hauge, Å.L: SFI Klima 2050. Kommunenettverk. Miljødirektoratet. Oslo, 11.10.2016

Skjeldrum, P.M: Blågrønne tak - Bygningstekniske utfordringer ved bygging av blågrønne tak. Norske Arkitekters Landsforbund. Oslo, 11.10.2016

Almås, A-J: Klimaendringer, bygningsfysikk og bærekraftig oppgradering. Kurs "Klimaskallet", MBEF. Oslo, 11.10.2016

Time, B:  Klima 2050: En storstilt satsing på klimatilpasning. Hva blir nytteverdien for vannbransjen? Norsk Vanns Årskonferanse. Trondheim, 07.09.2016

Bohne, R.A & Kvande, T: Climate mitigation and adaptation. NTNU TBA4171. Trondheim, 01.09.2016

Raspati, G: Blue green solutions in urban environment. Nettverkssamling Blågrønne strukturer. Multiconsult. 01.09.2016

Kvande, T: Klima 2050. Byutviklingsseminar. Trondheim kommune. Trondheim, 26.08.2016.

Muthanna, T.M: Hva skal vi dimensjonere rør og flomveier for i fremtiden, og hvordan gjør vi det? Klimatilpasningsdagene. Skjævelandgruppen. Sandnes, 25.08.2016

Trandem, J: Funksjon og resultater fra test- og demonstrasjonsfeltet. Klimatilpasningsdagene. Skjævelandgruppen. Sandnes, 25.08.2016

Laanke, B: Klima 2050. Klimatilpasningsdagene. Skjævelandgruppen. Sandnes, 25.08.2016

Petkovic, G: Veger og klimaendringer. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 11.08.2016

Bergly, G & Båtvik, D.R: Forskningssenteret Klima 2050. SINTEF Byggforsk-dagen. Oslo, 10.06.2016

Lisø, K.R: Hvilke muligheter gir digitalisering og industrialisering for byggenæringen og hva trenger vi mer kunnskap om? SINTEF Byggforsk-dagen. Oslo, 10.06.2016

Helness, H: DESSIN. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 09.06.2016

Time, B: SFI - Klima 2050. FME ZEB Styremøtet. Trondheim, 03.06.2016

Torres, M.F: New ways of governance for water infrastructure management. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 12.05.2016

Sivertsen, E: Klima 2050 - Tilpasning til et klima i endring. Visit from scientific students from KVT. Trondheim, 09.05.2016

Time, B: Introduction to Klima 2050. Visit to EMPA, Dialogue-meeting. Zürich, 29.04.2016

Time, B: Introduction to Klima 2050. Visit to Oak Ridge National Laboratory, Dialogue-meeting. Oak Ridge, Tennesse, 25.04.2016

Le, T.M.H: Protection measures against debris flow. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 14.04.2016

Kvande, T: Klimautfordringer. Skanska Ettermarkedskonferansen. Maura, 12.04.2016

Time, B: SFI Klima 2050 - Næring, Offentlig sektor og Forskning - sammen. NIFS temadag. Oslo, 12.04.2016

Time, B: SFI Klima 2050. Konferansen Transportforskning 2016. Oslo, 17.03.2016

Johannessen, B.G: Effekten av grønne tak - et doktorgradsarbeid. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 10.03.2016

Kreutzer, I: Bygg som kan stå ute. Klima 2050. Byggedagene. Oslo, 09.03.2016

Sivertsen, E: Klima 2050: Tilpasning til et klima i endring. Vannbransjens innovasjonskonferanse. Trondheim, 01.03.2016

Almås, A-J: Climate adaptation of buildings and infrastructure. NTNU TBA4170. Trondheim, 19.02.2016

Azrague, K: Konkrete overvannsløsninger som skal testes under Klima 2050-prosjektet. Fagtreff, Vannforeningen. Trondheim, 16.02.2016

Sivertsen, E: Klima 2050 - Hva skal vi gjøre? Fagtreff, Vannforeningen. Trondheim, 16.02.2016

Almås, A-J: Climate adaptation of buildings and infrastructure. DSB - Experience exchange seminar on "Practical solutions to climate risk and vulnerability assessments". Oslo, 16.02.2016

Flyen, C: Cultural valuable buildings and climate change responses in a user perspective - CulClim. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 11.02.2016

Muthanna, T.M: Center for Research-based Innovation (SFI) Klima2050. 25th Seminar on Urban Hydrogeology. Trondheim, 03.02.2016

Labonnote, N: Analysis of inventory databases including flooding damage data. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 14.01.2016

Time, B: Klima 2050 - om konsekvenser for bebygd miljø. Tekna Kursdagene, Signalarrangement, Oversvømmelse i byene - hvor sitter proppen? Trondheim, 06.01.2016

Watn, A & Christensen, S: Sluttrapport fra NIFS-programmet - en orientering. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 10.12.2015

Azrague, K: Klima 2050 Stormwater management - Systems to manage SW Close to the source of contamination. Høstseminar VAnnforeningen. 26.11.2015

Wood, J.R: SG Weber Leca Klima 2050. Høstseminar VAnnforeningen. 26.11.2015

Time, B: Hva er nytt fra forskningen? Norsk bygningsfysikkdag. Oslo, 19.11.2015

Time, B: Reduksjon av risiko ved klimaendringer for det bygde miljø på land - hvordan tenker vi? Klimakonferansen for fiskeri- og havbruksnæringen. Trondheim, 17.11.2015

Eidsvig, U & Chiu, J.K.Y: Measuring perceptions on risk management: Example with an ongoing work applied to landslide hazards. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 12.11.2015

Time, B: Klimatilpasning på Bygg. Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning. Trondheim kommune og STFK. 09.11.2015

Time, B: Klima 2050 & FoU. Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning. Trondheim kommune og STFK. 09.11.2015

Fylling, A: Hvordan skal vi tilpasse oss et villere og våtere klima? ByggArena 2015. Haugesundregionens Næringsforening. Haugesund, 31.10.2015

Almås, A-J: Klimatilpasning - det handler ikke bare om skred og flom. Byggesaksdagene. Direktoratet for byggkvalitet. Lillestrøm, 27.10.2015

Fylling, A: SFI Klima 2050. OSKAR-konferansen. Fornebu, 27.10.2015

Azrague, K: Stormwater management - Systems to manage SW close to the source of contamination. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 08.10.2015

Almås, A-J: Klimatilpasning av bygg og SFI Klima 2050. Forelesning Høgskulen i Sogn og Fjordane. Sogndal, 01.10.2015

Time, B: SFI Klima 2050. Dialogmøte. SP. Borås, 23.09.2015

Almås, A-J: Klimatilpasning av bygg og SFI Klima 2050. Forelesning NTNU. Trondheim, 15.09.2015

Gullbrekken, L: Climate robustness of wooden roofs. Lunsjpresentasjon i Klima 2050. SINTEF Trondheim/Oslo, 10.09.2015

Hygen, H.O: Ektremvær og klimaprognoser: Hva sier statistikken og krystallkula i 2015? Norsk Vann Årskonferansen. Kristiansand, 02.09.2015

Røstum, J: Hvordan håndtere overvann i eksisterende bebyggelse? Norsk Vann Årskonferansen. Kristiansand, 01.09.2015

Riis, C: Naturskadeforsikring. BIs Senter for byggenæringens 10års jubileum. Oslo, 01.09.2015

Kvålshaugen, R: Klimaendringer og byggenæringen. BIs Senter for byggenæringens 10års jubileum. Oslo, 01.09.2015

Flyen, C: Klimatanpasning av installationer - Ökade risker før frysskador och återströmning av avloppsvatten. Nordiskt vattenskadeseminarium. Haikko, Borgå, Finland, 26.08.2015

Flyen, C: Slik vil Klima2050 bidra til færre fuktproblemer. Kommunal- og moderniserings-departementet. Oslo, 15.06.2015

Hjermann, J.O: Tilpassing til klima, energi og miljø. Takmesse. Takentreprenørenes Forening. Gardermoen, 12.06.2015

Hjermann, J.O: Klimatilpasning av bygg - hvilke mål og oppgaver ligger i det store forskningsprosjektet Klima 2050? Norsk murdag. Bergen, 12.05.2015

Time, B & Watn A: SFI Klima 2050. Dialogmøte. Miljødirektoratet. Oslo, 07.05.2015

Bohne, R.A: SFI Klima 2050. TREseminar. TreSentret/NTNU. Trondheim, 06.05.2015

Kvande, T: Våt framtid. Fagseminar: Overvann og byutvikling - løsninger for fremtiden. Oslo kommune og Næringslivsringen. Oslo, 29.04.2015

Hauge, Å.L: Forskning: Slik vil Klima2050 bidra til færre fuktproblemer. Nasjonalt fuktseminar. SINTEF/Mycoteam. Oslo, 16.04.2015

Time, B: Sustainable building and infrastructure - Utviklingstrender mot 2030/50 og hva er viktige forskningsutfordringer. Seminar. Universitetet i Agder. Fevik, 12.03.2015

Time, B, Kvande T: SFI Klima 2050. Dialogmøte. Direktoratet for byggkvalitet. Oslo, 12.01.2015

Time, B: Geomatikk og klimautfordringer. Tekna Kursdagene NTNU. Trondheim, 08.01.2015