Welcome to our new PhD Candidate Anna Stagrum

We would like to welcome Anna Eknes Stagrum as a PhD Candidate at the NTNU PhD Programme in Engineering. Anna finished her M.Sc in 2018. Her M.Sc Thesis focused on moisture accumulation in expanded plastic insulation exposed to hydraulic water pressure and moist air. The main objective of her PhD project is to analyse the potential consequences of climate change for Norwegian buildings. Read more about the PhD project here.

Klima 2050 på årets Horisontkonferanse

Horisontkonferansen er Forskningsrådets største møteplass for næringsliv, offentlig sektor og forskere. Om årets tema: Vi har fått kniven på strupen. FNs klimarapport viser at vi er i ferd med å nå klodens tålegrense. Vi har kunnskap. Vi har teknologi. Vi har ressurser. Hvordan omsetter vi det i praksis til beste for naturen, samfunnet og næringslivet?  Klima 2050 er invitert for å vise hvordan vi utvikler nye verktøy på en rekke områder – og hvordan dette skjer i et tett samspill mellom offentlige etater, private næringslivsaktører og akademia. Last ned programmet her

Susceptibility map of Norway for landslide forecasting

A report presenting the recently developed susceptibility map of Norway for landslide forecasting was published in January 2019. The report was prepared jointly by NVE, the University of Innsbruck and NGI through Klima 2050. This new susceptibility map has proven to improve the performance of the landslide forecasting in Norway. Furthermore, it is already actively used by NVE in the warning system for rainfall- and snowmelt-induced landslides. The map can be visualized at www.xgeo.no under the "Supporting maps" tab, with the name "Landslide susceptibility (catchment scale)". The corresponding report (Devoli, Bell & Cepeda, 2019) can be accessed here or downloaded from the NVE website.

Klimatilpasset bygning - ny rapport om anskaffelse

For å svare opp de klimautfordringene som bygningsregelverket peker på er det helt avgjørende at de ulike funksjonene i en plan- og byggesak innehas av aktører med riktig kompetanse. En ny rapport presenterer en overordnet tverrfaglig anvisning for hvordan en anskaffelse av aktører til en plan- og byggeprosess kan gjennomføres slik at god klimatilpasning av tiltaket oppnås. Anvisningen peker på tema som må belyses og oppgaver som må løses med betydning for klimatilpasning. Last ned rapporten her