Klima 2050 report in InsuResilience

The Klima 2050 report on attitudes for sharing of insurance loss data is presented on InsuResilience's web page and in their latest newsletter. InsuResilience  is a global partnership for climate and disaster risk finance and insurance solutions, launched at the 2017 UN Climate Conference, a collaboration between the G20 and the V20 countries. The report gives new insight in models for private-public cooperation for climate adaptation, which is of main interest for InsuResilience. Read more her

Masteroppgave på Alma regnbed

For ett år siden ble det gjennomført en bacheloroppgave for å demonstrere funksjonen og teste sammensetningen av vekstmedie til Skjævelands prefabrikkerte Alma regnbed. Nå arbeider sivilingeniørstudent Dennis Kliewer på en masteroppgave hvor han utvikler beregningsmodell og kalibrerer funnene. Han er tysk, har hospitert i Norge og ble kjent med Per Møller-Pedersen og Storm Aqua gjennom Klima 2050. Les mer her

PhD-stipend - naturbaserte infrastrukturløsninger

Klima 2050 har en stor gruppe PhD kandidater innen ulike tema alle viktige for målsetningen om forskningsdrevne innovasjoner for senterets partnere og samfunnet forøvrig. Felles for alle er at de utvikler ny kunnskap i arbeidet for redusere samfunnsrisiko forårsaket av klimaendringer med økt nedbør. Vi har ledig stilling som PhD-stipendiat ved NTNU innenfor tematikken verktøy for design av naturbaserte infrastrukturløsninger. Søknadsfrist 30 november 2018. Les mer om stillingen her