Takrenne for BIPV tak

ZEB-laboratoriet er NTNU og SINTEF sitt nye nullutslippslaboratorium i Trondheim. Det 19 meter lange taket vil bestå av bygningsintegrerte solcellepaneler. Størrelsen på taket og glattheten til taktekningen er utfordrende med tanke på håndtering av takvann fra kraftige regnskyll. Masterstudent Katalin Sandor Johansen har sammen med PhD kandidat Anna Eknes Stagrum testet takrennen for forventede regnmengder om 100 år for å sikre en optimal utforming. Les om prøvingen og resultatene her.