FUTURUM - En utstilling om framtida

Futurum er en framtidsrettet utstilling om det grønne skiftet og hvordan vi kan nærme oss framtidssamfunnet. Klima 2050 har støttet arbeidet med utstillingen Klimaendringer i Trondheim. Den viser hva vil endringer i klimaet ha å si for Trondheim? Hvordan vil byen se ut dersom havnivået stiger? Her kan du ta på briller og se selv, og du kan hoppe opp på tredemøllen for å spille et spill om hvordan vi kan stanse klimaendringene. Les mer her.