Klima 2050 partnere på GP2019

I mai var flere av Klima 2050s partnere (Finans Norge, NVE, SVV, Met) tilstede på GP2019 (Global Platform for Disaster Risk Reduction) i Sveits. På dette møtet offentliggjorde FNs ansvarlige organisasjon for tematikken (UNDRR – UN Office for Disaster Risk Reduction) to rapporter med stor relevans. Viktig norsk arbeid om kommunenes behov for forsikringsselskapenes skadedata er omtalt i rapportene som eksempler til etterfølgelse på privat-offentlig samarbeid. De to rapportene er Socioeconomic and data challenges: Disaster risk reduction in Europe og Opportunities to integrate disaster reduction risk and climate resilience into sustainable finance, May 2019. Les Finans Norges oppsummering fra møtet her. Klima 2050s arbeid innenfor samme tema kan leses i en kort artikkel i siste utgaven av Norsk Vann;  Skadedata fra forsikringsselskapene. Klima 2050 følger opp dette temaet videre i 2020 bl.annet gjennom evaluering av DSB sin kunnskapsbank for kommunene. Kunnskapsbanken søker å inkludere forsikringsdata.