Velkommen til ny internship student

Yassmine al Hamany er 5. års masterstudent fra INSA Lyon i Frankrike, der hun studere til siv. Ing innen bygg og miljø. Hun er opprinnelig fra Marokko. Hun er her hos oss i Klima 2050 som internship student, hvor hun skal ha relevant forskningspraksis i 5 måneder som en del av studiet. Hun vil jobbe sammen med Valdimír Hamouz på testfeltet på Høvringen og videre med regnsimulatoren vi har der. Hun skal være her frem til midten av Februar 2020.

Yassmin ble introdusert til Klima 2050 – partnerskapet på temasamlingen "Klima 2050 Pilot Project Tour Trondheim". Her studerer hun den nye overvannsløsningen på Trondheim Torg sammen med Jardar Lohne fra NTNU

Yassmin ble introdusert til Klima 2050 – partnerskapet på temasamlingen "Klima 2050 Pilot Project Tour Trondheim". Her studerer hun den nye overvannsløsningen på Trondheim Torg sammen med Jardar Lohne fra NTNU