Klima 2050 deltakelse på MUSLOC

Klima 2050 var representert på workshop'en MUSLOC (Multi-scale analysis of slopes under climate change), en internasjonal workshop arrangert av UPC (dvs. det tekniske universitet) i Barcelona 19-20 september 2019. Dette året var vekten lagt på bruk av vegetasjon og andre naturbaserte løsninger i arbeidet med å bedre skråningsstabilitet, sett i lys av klimaendringer. Les mer her