Klimatilpasset bygning - ny rapport om anskaffelse

For å svare opp de klimautfordringene som bygningsregelverket peker på er det helt avgjørende at de ulike funksjonene i en plan- og byggesak innehas av aktører med riktig kompetanse. En ny rapport presenterer en overordnet tverrfaglig anvisning for hvordan en anskaffelse av aktører til en plan- og byggeprosess kan gjennomføres slik at god klimatilpasning av tiltaket oppnås. Anvisningen peker på tema som må belyses og oppgaver som må løses med betydning for klimatilpasning. Last ned rapporten her