Klima 2050 partnere sterkt tilstede på Klimatilpasningsdagene

Mange av senterets partnere var tilstede med folk, foredrag og utstilling på Klimatilpasningsdagene 2018. Arrangementet hadde 120 deltakere og bød på om lag 30 foredrag over aktuelle tema, spesialister innenfor sine områder og ekskursjoner. Også et velregissert, populært og annerledes kveldsarrangement med innlagt omvisning på Skjævelandgruppens testanlegg var på programmet. To lærerike dager er nå historie, men det er nye muligheter 10. – 11. september 2019. Sett av datoen allerede nå. Se foredragene her.