Nettverk for å lære klimatilpasning. Hvorfor og hvordan?

Når vi skal sikre bygg og infrastruktur mot ekstreme klimapåkjenninger, holder det ikke å utvikle nye tekniske løsninger. Vi må også se på de underliggende samfunnsmessige barrierene. Mer samarbeid på tvers av kommuner og sektorer er ett av de viktigste tiltakene for å få tatt nye løsninger i bruk. Kunnskapsheving og endring av holdninger til klimatilpasning skjer lettest gjennom læring i nettverk. Klima 2050 har kommet med en ny rapport om tema. Last ned rapporten her.