Spin-off prosjektet PHUSICOS er nå offisielt i gang!

Horizon 2020 prosjektet PHUSICOS (According to nature) hadde sitt offisielle oppstartsmøte på NGI 12-13 juni, etterfulgt av en ekskursjon til demonstrasjonslokaliteter i  Gudbrandsdalen. Prosjektet er en såkalt 'Innovation action', og temaet omhandler natur-baserte løsninger for å redusere risiko fra flom og skred, og PHUSICOS fokuserer på fjellområder. NGI er koordinator for prosjektet og 36 entusiastiske prosjektmedarbeidere fra alle partnerne deltok på oppstartsmøtet. De naturbaserte løsningene skal demonstreres i totalt 5 områder, i Norge, Italia, Østerrike, Tyskland, samt et område i Pyreneene der både Frankrike og Spania inngår. Følg prosjektet på dets nettside