Klima 2050 på «I Front» møte

Miljødirektoratet drifter et nasjonalt klimatilpasningsnettverk, I Front, som består av de 11 største bykommunene i Norge. Nettverket er oppfølger til Framtidens byer (2008-2014). Klima 2050 ved Åshild Lappegard Hauge fra SINTEF og Mia Ebeltoft fra Finans Norge deltok på møtet 12. juni med foredrag om arbeid vi gjør i senteret knyttet til skadedata for bedre forebygging. Les mer om I front her.