KS ønsker ny forsikrings- og finansieringsordning utredet

NVE har varslet økt fare for storflom denne våren. Det kan føre til skader på den kommunale infrastrukturen. KS har bedt regjeringen utrede en ny forsikrings- og finansieringsordning som dekker slike skader og i tillegg kan bidra til mer forebygging. På oppdrag fra KS har forskere i Klima 2050 fra BI og SINTEF samt en forsker fra UiO vurdert dagens ordninger, og i en fersk rapport foreslår de å endre praksis for å sikre en bedre løsning. Les rapporten her.