Norske ekstremvêr

Ekstremvêr fører til store skadar på bygningar og infrastruktur også i Norge. I Klima 2050 har vi sett nærmare på norske ekstremvêrvarsel. I snitt har vi tre slike vêrhendingar i året, og oftast rammar ekstremvêret Trøndelag og Nordland. Sterk vind er dominerande årsak, men mykje nedbør er forventa å bli ein meir vanleg årsak i framtida. Les mer her.