Formidling og deling av skadedata

Klima 2050 partner Finans Norge inngår samarbeidsavtale med DSB om formidling og deling av skadedata inn til DSBs kunnskapsbank. Dette samarbeidet er relevant for flere av aktivitetene i Klima 2050, og vi jobber også tett med disse aktørene i videreutviklingen av forskningen publisert i Klima 2050 report no. 6  Stormwater-related Databases og Klima 2050 report no. 4 Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur – samfunnsmessige barrierer og drivere.