Masteroppgave på Alma regnbed

For ett år siden ble det gjennomført en bacheloroppgave for å demonstrere funksjonen og teste sammensetningen av vekstmedie til Skjævelands prefabrikkerte Alma regnbed. Nå arbeider sivilingeniørstudent Dennis Kliewer på en masteroppgave hvor han utvikler beregningsmodell og kalibrerer funnene. Han er tysk, har hospitert i Norge og ble kjent med Per Møller-Pedersen og Storm Aqua gjennom Klima 2050. Les mer her