Puss på isolasjon; erfaringar

SINTEF Byggforsk har sidan fasadesystem med puss på varmeisolasjon vart introdusert for norsk byggenæring, utført skadebefaringar og funksjonsprøvingar av slike system. Vi har gjennomgått alle rapportane frå dei siste 25 åra. Studien viser at utfordringane ligg i detaljane. Dei omfattande problema dei har hatt i Sverige med muggvekst, ser vi ikkje i SINTEF sitt Byggskadearkiv. Les meir.