PhD-stipend - naturbaserte infrastrukturløsninger

Klima 2050 har en stor gruppe PhD kandidater innen ulike tema alle viktige for målsetningen om forskningsdrevne innovasjoner for senterets partnere og samfunnet forøvrig. Felles for alle er at de utvikler ny kunnskap i arbeidet for redusere samfunnsrisiko forårsaket av klimaendringer med økt nedbør. Vi har ledig stilling som PhD-stipendiat ved NTNU innenfor tematikken verktøy for design av naturbaserte infrastrukturløsninger. Søknadsfrist 30 november 2018. Les mer om stillingen her