PhD samling på Røros

Klima 2050 har en rekke dyktige PhD-studenter i arbeid, som alle forsker på ulike felt med formål å øke kunnskapsgrunnlaget slik at vi får redusert samfunnsrisiko knyttet til klimaendringer og økt grad av nedbør. To ganger i året arrangerer vi en sosial og faglig samling for studentene og deres veiledere. Denne gangen gikk turen til Røros. Les mer her.