Tåler husene våre fremtidens klima?

Byggskader er den største trusselen for husene våre i fremtiden. Fukt kan trenge inn i bygget og gi råteskader, selv om alt ble gjort riktig når huset ble bygget.

Forskere fra Meteorologisk Institutt har i forskningssenteret Klima 2050 beregnet faren for at ytterkledningen på norske hus skal råtne i dagens og fremtidige klima.

Resultatene presenteres i form av råtekart og det er knyttet stor interesse til Helga T. Tajets foredrag på Forum Wood Building Nordic denne uka. Konferansen har nå 385 påmeldte. Rapporten kan også lastes ned her.