Bacheloroppgave: Utbredelse og adopsjon av Blågrønn faktor

Med initiativ fra Miljødepartementet er metoden/verktøyet Blågrønn faktor (BGF) blitt utviklet som et bidrag til å løse fremtidens problem med absorpsjon og drenering av overvann, i tillegg til å sikre grønne kvaliteter og biodiversitet i byer med mange tette flater. Mariann Nes og Malin Trommer har i sin bacheloroppgave ved HiOA forsøkt å beskrive hvordan utbredelsen av BGF i Norge ser ut i dag, og undersøkt hvilke fordeler og ulemper kommunene opplever ved bruk av BGF. Bacheloroppgaven er utført i samarbeid med Klima 2050 og kan lastes ned fra HiOAs fagarkiv.