Kommunene etablerer eget nettverk for klimatilpasning

Kommunesektorenes organisasjon, KS,  har etablert et eget nettverk for klimatilpasning for norske kommuner. Ca 25 kommuner deltar og de to første samlingene ble gjennomført i Trondheim i vår. Nettverkssamlingene har blant annet orientert om arbeidet i regi av Klima 2050.  15.juni 2017 deltok rundt 50 av møtedeltakerne på befaring av klimatilpasningstiltak i Trondheim, hvor ett av stedene som ble besøkt var avløpsrenseanlegget på Høvringen feltstasjon. Her orienterte Vladimir Hamoz deltakerne om det pågående pilotprosjektet med blå-grønne og blå-grå tak på feltstasjonen.