Data om klimahendelser må systematiseres

Klima 2050 Report 6 Stormwater-related databases - Review and recommendations viser at det er behov for mer standardisert og systematisk innsamling av data for å kunne bedre klimatilpasningen av bygninger og infrastruktur. Ved å lære fra tidligere regn- og flomhendelser kan framtidige hendelser forebygges og store kostnader spares. Les mer her i pressemeldingen fra SINTEF Byggforsk.