Evoked - nytt prosjekt på klimatjenester

I en felles europeisk utlysning om klimatjenester (ERA-NET Cofund on Climate Services) har Forskningsrådene i 13 land og EU-kommisjonen samarbeidet. Nå har sju prosjekter med norsk deltakelse fått midler og to av disse ledes fra Norge. Det ene prosjektet ledes av Norges Geotekniske Institutt (NGI) og der skal Larvik være en av fire "living labs". Formålet med prosjektet er å øke forståelsen av usikkerhetene knyttet til klimadata for at de skal bli enklere å forstå og mer anvendbare for sluttbrukere som er opptatt av å redusere klimarisikoer. Prosjektet skal blant annet forbedre dialogen mellom klimaforskerne og lokale aktører for å finne frem til gode strategier for klimatilpasning. Prosjektet vil også se på hvilke data eller framskrivninger som gjør at folk faktisk vil tilpasse seg klimaendringer. Mer info er å finne her.