Klima 2050 finner løsninger

I SFI Klima 2050 finner forskere sammen med private og offentlige partnere tiltak som reduserer samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringene. Senteret oppsummerer nå resultatene etter sine to første leveår i Klima 2050 Report 5 Annual Report 2016. Les mer i pressemeldingen fra SINTEF Byggforsk.