Mange hindre for klimatilpasning

Vi kan ikke bare fokusere på tekniske løsninger for å oppnå klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Innovasjoner bør i enda større grad skje på det politiske og institusjonelle plan. Dette er en av konklusjonene i Klima 2050 Report 4 Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur - samfunnsmessige barrierer og drivere. Les mer i pressemeldingen fra Finans Norge og i SINTEF Byggforsks pressemelding.