Nytt spin-off prosjekt på Overvann

Gjennom det nye prosjektet Drensstein håper vi å finne oppskriften på et dekke som takler fremtidens våtere og villere klima best mulig. Med finansiering fra Forskningsrådet skal betongsteinprodusent Vikaune Fabrikker sammen med Klima 2050-partnerne Storm Aqua, NTNU og SINTEF finne ut hvordan dekker med belegningsstein kan ta unna overflatevann på en mest mulig samfunnsmessig økonomisk måte. Les mer her.