Hvordan bygge fremtidens tretak?

Lars Gullbrekken, NTNU/SINTEF, er i ferd med å ferdigstille sitt PhD-arbeid i Klima 2050. Hans forskning er knyttet til klimatilpasning av tak med bærekonstruksjon i tre. Resultatene fra hans arbeider er direkte anvendbar kunnskap for aktører som designer og bygger tak i tre. Med ny kunnskap vil framtidens retningslinjer i større grad kunne tilpasses ulike arkitektoniske løsninger, takløsninger med og uten solceller og ta større hensyn til lokale klimaforhold. Lars er foredragsholder på Fagtreffet Hvordan bygge fremtidens tretak?  som arrangeres i Trondheim 9. januar. Les mer om arrangementet her.