Klima 2050 representert under Conference on Environmental Psychology

Konferansen ble arrangert på Lillehammer 29.-30. november i regi av Norsk miljøpsykologisk nettverk. Formålet med konferansen var å presentere forskning innen fagområdet miljøpsykologi, og gi forskere og studenter mulighet til å knytte kontakter mellom fagområder innen psykologi og samfunnsvitenskap. Forsker Åshild Lappegard Hauge har i tillegg til å bidra til arrangementet av konferansen, også presentert Klima 2050 sin forskning på betydningen av nettverk for å lære klimatilpasning. Les mer om konferansen her.